8. oktober 2020

Vulkanudbrud kan være løsningen på mysterium om danske kæmpekrystaller

Geologi

Forskere har længe undret sig over, hvordan millioner af år gamle eksemplarer af kæmpekrystallerne ’glendonitter’ er dukket op på Fur og Mors. Nu kommer et nyt studie fra Københavns Universitet med en mulig løsning: Store vulkanudbrud har skabt et langt køligere forhistorisk klima end hidtil antaget.

Foto af askelag i klipperne på Mors. (Foto: Nicolas Thibault)
Foto: Nicolas Thibault

I Danmark findes nogle af verdens største eksemplarer af de sjældne kalkkrystaller glendonitter. Krystallerne er dannet for et sted mellem 56 og 54 millioner af år siden i en periode, der er kendt for at have nogle af de højeste temperaturer i Jordens historie. Og det har fået forskere verden over til at undre sig.

”Det har længe været et mysterium, hvorfor vi har fundet glendonitter, der er opstået i denne varme periode med over 35 grader i gennemsnit, når det slet ikke burde kunne lade sig gøre,” siger Nicolas Thibault, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

For glendonitterne består nemlig af mineralet ikait, der kun er stabilt, og dermed kun kan samle sig til krystaller, ved temperaturer på under fire grader.

Forsker graver en glendonit ud af jorden på Fur. Foto: Nicolas Thibault
Forsker graver kæmpe glendonit ud af jorden. Foto: Bo Schultz

Vulkaner er skyld i de kolde perioder

Men i et nyt studie har Nicolas Thibault, sammen med kollegerne Madeleine Vickers, Christian Bjerrum og Christoph Korte fra samme institut, lavet kemiske analyser af de danske glendonitter. Deres arbejde afslører, at den eocæne epoke, der foregik mellem 56 og 48 millioner af år siden, slet ikke var så konstant varm, som man hidtil har troet.

”Vores studie beviser, at der må have været perioder med kulde i den eocæne epoke, for ellers ville krystallerne ikke eksistere – de var simpelthen smeltet. Vi kommer også med et bud på, hvordan den her kulde kunne opstå og løser dermed potentielt mysteriet om glendonitternes forekomst i Danmark og i verden,” siger Nicolas Thibault og fortsætter:

”Der er sandsynligvis foregået mange vulkaneksplosioner i Grønland, Island og Irland i perioden. De har udløst svovlsyredråber til stratosfæren, hvor de kan ligge i årevis og skygge for solen og reflektere sollyset væk. På den måde kan man få de her regionale områder med koldt klima, der også har påvirket klimaet i Danmark,” siger han.

Foto af glendonit, Nicolas Thibault
Foto af glendonit, Bo Schultz

Jordlag med askestøv

At der har været vulkansk aktivitet afsløres blandt andet af sedimentlagene på Fur, hvor lag af askestøv tydeligt kan ses som striber i klinten.

”Vores studie er med til at løse et mysterium om glendonitter, og derudover viser det også, at der sagtens kan være perioder med kulde i et klima, der generelt er varmt. Det gælder også i dag, hvor vi også gør klogt i at forberede os på mulige bratte klimaændringer,” slutter Nicolas Thibault.

Studiet er udført sammen med forskere fra England, Schweiz og Norge og er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

 

Emner