7. september 2021

Nyt projekt vil klæde byggebranchen på med morgendagens bæredygtige materialer

Bæredygtigt byggeri

Hvilke biologiske råstoffer kan vi bruge som materialer i dansk byggeri? Og hvordan udnytter vi disse råstoffer mest optimalt? Det skal et hold forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet undersøge sammen med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i København, Træinformation og en række brancheforeninger.

Miljøstårnet ved Furnesfjorden i Brumunddal, Norge. Foto: Øyvind Holmstad
Miljøstårnet ved Furnesfjorden i Brumunddal, Norge. Foto: Øyvind Holmstad.

Forskningsprojektet er finansieret af Real Dania og skal munde ud i en rapport, som kan klæde byggebranchen og beslutningstagerene bedre på med viden om mulighederne for at bygge med materialer af naturens fornybare råstoffer. Rapporten kan også hjælpe branchen med at gentænke den måde, man bygger på og skabe fokus på de byggetekniske og arkitektoniske potentialer, som naturens egne fornybare råstoffer tilbyder.

Se på værdikæden fra dyrkning til byggeri

Biologiske råstoffer kan f.eks. være etårig biomasse som hør eller flerårig biomasse som træ. Det kan også være ressourcer fra vandet, som f.eks. siv og tang. De biologiske råstoffer binder kulstof i væksten, og er dermed med til at lagre CO2 fra atmosfæren. Forskerne bag projektet ønsker, at den ny viden kan skubbe til den grønne omstilling, så hele værdikæden inden for både genanvendelse og produktion af nye, bæredygtige materialer kommer i spil.

Fra IGN deltager Emil Engelund Thybring sammen med kollegaerne Thomas Nord-Larsen og Niclas Scott Bentsen og de skal netop se på værdikæden fra dyrkning til byggeri. Emil Engelund Thybring forklarer;

Vi skal dels undersøge, hvor mange biologiske råstoffer, der potentielt kan produceres i Danmark og hvor de kan produceres henne. Men en ligeså vigtig del er at se på, hvordan vi mest effektivt får lavet de biologiske råstoffer om til byggematerialer og hvordan vi mest effektivt opfører holdbare, sunde bygninger med dem.”

Byggebranchen og bygninger står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser og er således en af de helt store klimasyndere. Samtidig er de fleste af de byggematerialer, som vi benytter i dag lavet af ikke-fornybare råstoffer som såsom sand og grus. Her har eksempelvis træ fra bæredygtigt dyrkede skove en betydelig rolle at spille. 

Ved bæredygtig dyrkning af skovene kan de blive ved med at levere træprodukter, fordi nye træer vokser op i takt med at ældre træer fældes. Når man samtidig ikke fjerner mere træ end skovene danner, så mindskes ressourcen ikke over tid. Faktisk stiger mængden af træ i de danske skove, selvom skovene hvert år leverer træ til både byggeri og vedvarende energi.” siger Thomas Nord-Larsen fra IGN.

Anvendelse af biologiske råstoffer i byggeriet bidrager ikke kun til reduktion af klimabelastningen, men også til den bæredygtige udvikling generelt. Niclas Scott Bentsen forklarer;

FNs 17 bæredygtighedsmål retter fokus mod en global udvikling, der er mere ligeligt fordelt og retfærdig og som afsætter et mindre fodaftryk. Anvendelse af fornybare ressourcer i byggeriet kan bidrage til opfyldelse af målene om ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) og bæredygtig energi (mål 7)

Deltagere i projektet

Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Arkitektskolen i København, samt erhvervslivet i form af Træinformation, Dansk Skovforening, Træ- og Møbelindustrien under Dansk Industri. 

Projektet er finansieret af Realdania