25. maj 2021

Robert Frei fra IGN modtager 6.2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond

klima

I projektet vil Robert Frei se på bioproduktivitet og vandsøjleredox i havvandet og undersøge sammenhængen mellem cadmium og kromisotoper i marine sedimenter for at rekonstruere klimaforandringer langt tilbage i tiden.

Inden for videnskaben er der en stigende erkendelse af, at den øgede bioproduktion i Verdens have påvirker vandets sammensætning af cadmium-isotoper. Det skyldes, at cadmium i vandet bliver isotopisk tungere, når bioproduktion stiger.

Robert Frei i laboratoriet. Foto: Kent Pørksen
Robert Frei i laboratoriet.
Foto: Kent Pørksen

Projektet er et ”sæt op” til at udvikle en ny paleobio-indikator, der baserer sig på cadmium-isotop-sporingssystemet.

Idéen er at benytte denne nye indikator parallelt med andre sporsystemer, som f.eks. krom-isotoper, med hvilke forskerne kan rekonstruere iltforholdene i paleo-oceanernes overfladevand og dermed blive i stand til at identificere klimaændringer tilbage i tiden.

Cadmium erstatter kalcium i kalciumkarbonat, en geokemisk egenskab, der svarer til kroms erstatning som kromat i karbonat, og derfor vil Robert Frei og hans gruppe anvende denne kombineret kadmium-krom isotop ”tracer” i marine karbonater, da disse afspejler og indeholder informationer om sammensætning af overfladevand i oceanerne, især bioproduktivitet niveauer og redox-betingelserne.

Endelig vil denne nye metode kunne bruges til at rekonstruere parametre som kontrollerede klimaændringer og disses udløsere langt tilbage i tid.