15. februar 2021

Undervisningsportal løfter undervisningen i praktisk naturforvaltning

Landskab set fra luften

Den nyåbnede undervisningsportal Praktisk naturforvaltning kommer både Skovskolens skov- og landskabsingeniørstuderende og grønne fagfolk til gode

Hvordan kan fagfolk sikre og forbedre naturforholdene på danske naturarealer? Hvem har ret og pligt til at drifte og benytte et givent areal? Og hvilke dilemmaer kan man møde i arbejdet i praktisk naturforvaltning? De spørgsmål kan Skovskolens studerende nu dykke ned i på den nye undervisningsportal Praktisk naturforvaltning, www.praktisknaturforvaltning.dk.

Målrettet studerende og fagfolk i det grønne

Undervisningsportalen er målrettet studerende på professionsbacheloruddannelsen til Skov- og landskabsingeniør og fagfolk i det grønne, som ønsker at udvide og opdatere deres viden om praktisk naturforvaltning. Dele af portalen kan også anvendes på Skovskolens erhvervsuddannelser og AMU-kurser inden for emnet.

Undervisningsmaterialet indeholder ni temamoduler, som hver især belyses med teori, cases fra praksis, nøgleordslister og quizzer. De ni moduler er:

1. Formål med naturforvaltning
2. Naturtyperne
3. Plejemetoder
4. Artsforvaltning
5. Naturgenopretning og –restaurering
6. Bekæmpelse af invasive arter og problemarter
7. Kulturmiljøer og landskabelige værdier
8. Rekreative interesser i naturen
9. Forvaltningsplanlægning

Fremtidens naturforvaltere

Den nye portal er udviklet for midler fra 15. juni Fonden. Ansvaret for udviklingen af indhold har Nick Leyssac og Louise Roum, begge undervisere på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen, stået for. Louise Roum siger:
”Jeg er stolt af at vi nu har ét samlet fagligt materiale til vores undervisning, som er helt opdateret og som både har noget klassisk over sig, og samtidig aktivt bruger det digitale format. Det giver os de bedste forudsætninger for at uddanne fremtidens naturforvaltere”.

Sammenhæng mellem teoretisk viden og praksiserfaring

Praktisk naturforvaltning dækker et hul i undervisningsmaterialer, og er særligt målrettet profesionsbacheloruddannelsen, siger Nick Leyssac:
”Vi har savnet undervisningsmateriale, som fokuserede på naturforvaltning, metodevalg og driftsledelse i praksis. Med portalen er vi kommet et skridt nærmere at skabe den sammenhæng mellem teoretisk viden og praktisk erfaring, den gode naturforvalter mestrer”.