11. april 2022

Eksporteventyr og løsningen på fremtidens bæredygtige byggeri

klima

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har sammen med forskere fra andre universiteter undersøgt, om man kan bruge halm, hør, tang og andre biogene ressourcer i fremtidens byggerier, så vi kan mindske udledningen af CO2. Svaret er JA - biogene materialer er velegnede til byggeri, og vi kan dyrke dem i Danmark. Et nyt eksporteventyr kan være på vej.

Biogene materialer er velegnede til byggeri, og vi kan dyrke dem i Danmark. Et nyt eksporteventyr kan være på vej. Foto: Jacob Due
Biogene materialer er velegnede til byggeri, og vi kan dyrke dem i Danmark. Et nyt eksporteventyr kan være på vej. Foto: Jacob Due

Hvis Danmark for alvor skal nå FN’s klimamål, reducere betydeligt i CO2-udledningen og imødegå knaphed på ressourcer, så er det vigtigt, at vi kan producere en større mængde byggevarer af fornybare ressourcer.

Forskere for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har, i samarbejde med Instituttet BUILD på Aalborg Universitet, ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Nu er arbejdet færdigt, og resultatet er yderst positivt. Der er et meget stort potentiale i at benytte biogene byggevarer for at nedsætte byggeriets CO2-udledning. Samtidig dyrker vi allerede de biogene ressourcer i Danmark i de nødvendige mængder.

”Byggeri er en stor og ressourcekrævende synder i det globale klimaregnskab. Og det er derfor med stor tilfredshed, at vi i forskningsgruppen kan præsentere en anden og mere klimavenlig vej for byggebranchen. Biogene byggevarer er velegnede til byggeri og vi skal i Danmark nu se på, hvordan vi kan få skabt de rette biogene byggevarer til byggebranchen og få industrialiseret produktionen i stor skala ”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på instituttet BUILD på Aalborg universitet.

Analysen beskriver en række potentialer og udfordringer, som Danmark har og kan benytte i forbindelse med en omstilling af det konventionelle byggeri til et byggeri, som i højere grad benytter sig af biogene ressourcer. Analysen lægger især vægt på eksisterende biogene ressourcer som Danmark har i kraft af at være et industrialiseret landbrugsland med en lang kystlinje.

Vi kan nedsætte CO2-udledningen markant

Hvis vi i Danmark udelukkende anvender biogene byggevarer, kan vi både nedsætte byggeriets CO2-udledning og lagre kulstof i vores bygninger.

”Hvis al nybyggeri bliver opført med biogene materialer, kan vi lagre mere CO2 end den nuværende danske produktion af beton udleder. Derudover vil de biogene byggevarer erstatte ikke-fornybare, klimatunge materialer såsom beton, stål, tegl og mineraluld og dermed bidrage til CO2-reduktioner i byggeriet”, forklarer lektor Emil Engelund Thybring fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Vi kan selv dyrke fremtidens byggevarer

Et overblik over tilgængelige biogene ressourcer viser et stort potentiale for en betragtelig produktion af biogene byggevarer fra skovbrug, landbrug og marine miljøer i Danmark. Eftersom de biogene ressourcer er fornybare og kan dyrkes i Danmark, vil denne ressource ikke blive udtømt. Materialet vil være tilgængelig årligt fra samme landreal, så længe arealet forvaltes bæredygtigt.

Analysen skal åbne branchens øjne for bæredygtige produkter

Den nye analyse præsenterer ny viden på området for bæredygtige byggevarer. Forventningen er, at den bliver en øjenåbner som skubber til den grønne omstilling i byggebranchen, så hele værdikæden inden for både genanvendelse og produktion af nye, biogene byggevarer kommer i spil.

”Fokus skal være på de byggetekniske og arkitektoniske potentialer, som naturens egne fornybare ressourcer tilbyder. De biogene byggevarer er en game changer af den positive slags for byggebranchen. Og hvem ved – måske kan de danske biogene byggevarer munde ud i et nyt, dansk eksporteventyr,” siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen.

Et samarbejde på tværs

Projektet er et samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Det Kgl. Akademi – Arkitektskolen med bidrag fra videncenteret Træinformation og brancheforeningerne Dansk Skovforening og Træ- og møbelindustrien.

Projektet er støttet af Real Dania.

Rapporten er udarbejdet af; Emil Engelund Thybring, Torben Valdbjørn Rasmussen, Jørgen Munch-Andersen, Thomas Nord-Larsen, Uffe Jørgensen, Stefan Christoffer Gottlieb, Annette Bruhn, Birgit Rasmussen, Anne Beim, Mette Ramsgaard Thomsen, Pelle Munch-Petersen, Mikkel Bruun Primdahl, Niclas Scott Bentsen, Nicolaj Frederiksen, Mikael Koch, Simon Auken Beck, Marie-Louise Bretner og Alexandra Wittchen.

Du finder rapporten her