14. marts 2022

Skovrydning mindsker menneskers adgang til frugt- og grøntsager i Tanzanias landdistrikter

Miljø

Ny forskning fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU udforsker en direkte kobling mellem skovrydning og folks kostvaner med data indsamlet over 5 år fra 1.256 rurale husholdninger i Tanzania. Studiet, der er publiceret i det internationale magasin PNAS, peger på mulige ’win-win’ situationer ved at bevare skovlandskaber og samtidig sikre miljø-og fødevaresikkerhedsmæssige fordele.

I landdistrikterne i lav- og mellemindkomstlande har undersøgelser fundet stærke sammenhænge mellem at bo i eller tæt på skove og folks kostkvalitet.
I landdistrikterne i lav- og mellemindkomstlande har undersøgelser fundet stærke sammenhænge mellem at bo i eller tæt på skove og folks kostkvalitet.

At opnå fødevaresikkerhed for en ekspanderende global befolkning er en hidtil uset samfundsmæssig udfordring. Den dominerende strategi for at forbedre fødevaresikkerheden har historisk set været centreret omkring intensivering af landbrugsproduktionen. Denne tilgang har dog ikke blot fejlet i at opnå fødevaresikkerhed for millioner af mennesker på verdensplan, men den har også forårsaget omfattende skader på miljøet.

Postdoc Charlotte Hall og forskerkollegaer har udforsket sammenhængen mellem skovrydning og menneskers kost ved hjælp af data fra Verdensbanken indsamlet over 5 år (2008-2013) fra 1.256 rurale husholdninger i Tanzania. De fandt, at skovrydning medfører en nedgang i indtaget af frugt og grønt på 14 gram pr. person pr. dag. Dette svarer ca. til 11 pct. af det gennemsnitlige daglige indtag. Helt konkret har afskovning mindsket folks mulighed for at skaffe fødevarer i skoven. Det gælder især fødevarer såsom grønne blade, mango og andre frugter, der alle er vigtige kilder til indtaget af A-vitamin. Skovrydning medførte således også en nedgang i indtaget af A-vitamin.

Charlotte Hall fortæller: ”flere forskere er ved at undersøge alternative strategier for at beskytte skov og opnå fødevaresikkerhed verden over. I rurale områder i lav-og mellemindkomstlande har vi fundet en stærk sammenhæng mellem det at være bosat i eller tæt på skovene og kvaliteten af folks kost. Vores resultater peger i retning af den ’direkte forbrugsvej’ som årsag til nedgangen, hvor skovrydning medfører, at færre skov-fødevarer kan indsamles og indtages”.

Vigtige konsekvenser for politiske beslutningstagere

Undersøgelsen er den første til at påvise en årsagssammenhæng mellem skovrydning og kvaliteten af menneskers kost. Resultaterne har vigtige konsekvenser for beslutningstagere, idet skovene i høj grad overses i strategier til at forbedre menneskers ernæring - skovene tilbyder faktisk potentielle ’win-win’ situationen i forhold til at opfylde både ernæringsmål og bevarings- og miljømål.

Projektet er finansieret af European Research Council (ERC) under EU’s Horizon 2020 Forsknings- og innovationsprogram.

Find forskningsartiklen her

Om ‘The Living Standards Measurement Study’

Projektet brugte data indsamlet af World Bank-programmet The Live Standards Measurement Study (LSMS) i perioden 2008-2013 i Tanzania.

LSMS er Verdensbankens flagskibsprogram med fokus på at styrke husstandsundersøgelser og på at forbedre kvaliteten af mikrodata for bedre at kunne imødekomme forskellige udviklingsstrategier.

Siden starten af 1980’erne har kernen i LSMS-programmet været at bygge bro mellem mangel på data og at hjælpe landene med at tilvejebringe bedre data. I løbet af de sidste fire årtier har programmet løbende bidraget til metodisk innovation og til at holde sig på forkant med nye dataindsamlingsteknologier for bedre at kunne reagere på det skiftende datalandskab og de skiftende behov og prioriteringer i udviklingsfællesskabet.

Det overordnede mål med LSMS er at fremme udvikling og facilitering af nye metoder og standarder inden for indsamling af data til evidensbaseret beslutningstagning.
Kilde: https://www.worldbank.org/en/programs/lsms/overview