22. maj 2023

Biennalen i Venedig: Danske forskeres studier af naturbaseret kystbeskyttelse udstilles for verden

ARKITEKTURBIENNALEN

Tre danske forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet viser deres forskning i klimatilpasning af kystlandskaber frem på Arkitekturbiennalen i Venedig. Her præsenteres deres studier af naturbaserede klimatilpasningsløsninger i forhold til fremtidens stigende havniveau og hyppigere stormfloder.

Landskab i forgrunden og by i baggrunden
Foto: Anna Aslaug Lund

Forskerne Gertrud Jørgensen, Anna Aslaug Lund og Ole Fryd fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har rejst verden rundt for at kortlægge, hvordan lande ved hjælp af naturbaserede løsninger bedst muligt sikrer sig mod fremtidens havvandstigning og øgede risiko for stormflod.

På Arkitekturbiennalen i Den Danske Pavillon i Venedig, der åbnede den 20. maj 2023 bliver deres forskning udstillet som fotografier og en ny bog, der diskuterer naturbaserede løsninger og udfolder kysten som fænomen.

Gertrud Jørgensen, Ole Fryd og Anna Aslaug Lunds forskning belyser fem essentielle principper for klimatilpasning:

  • Tilbagetrækning
  • Genetablering af vådområder
  • Bevarelse af klitlandskaber som naturlige diger
  • Udnyttelse af diger som en del af en kystpark
  • Skabelse af barriereøer, der beskytter mod bølger

Forskernes studier af naturbaserede klimatilpasningsløsninger er et vigtig bidrag til at tackle de udfordringer, som klimaforandringerne medfører. De fem principper for klimatilpasning kan anvendes overalt i verden, og forskernes materiale på udstillingen viser, hvordan naturbaserede løsninger både kan levere beskyttelse mod stigende havniveauer og stormflod, og samtidig kan anvendes som metode for at skabe levende kyster med rekreative kvaliteter og plads til naturen.

Udstillingen viser desuden, hvordan forskernes viden kan anvendes i praksis. Forskningen har nemlig været med til at inspirere et designforslag udarbejdet af tegnestuen Schønherr, der også udstilles i Den Danske Pavillon. Schønherrs forslag viser, hvordan hele København kan designes og udvikles for at imødekomme fremtidens havvandsstigninger og stormflod.

Selve udstillingen er kurateret af Josephine Michau, og forskerne udstiller blandt andet sammen med andre danske forskere fra Arkitekskolen i Aarhus og DTU, med tegnestuen Schønherr samt med en scenograf og lydkunstner.

Mere om Coastal Imaginaries

Pavillonens udstilling Coastal Imaginaries udforsker naturbaserede designløsninger for fremtidens kystlandskaber og giver konkrete løsninger på at leve med stigende havniveauer og stormfloder forårsaget af klimaændringer.

Kurator for Danmarks bidrag, Josephine Michau, kalder Coastal Imaginaries for ”et laboratorium for håb i en verden af viral håbløshed” med reference til den samlede biennales overordnede titel ”The Laboratory of the Future”, som er givet af hovedkurator Lesley Lokko.

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er skabt i samarbejde med Realdania, Kulturministeriet og Statens Kunstfond Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Læs mere om udstillingerne i Den Danske Pavillon

Kontakt

Anna Aslaug Lund
Adjunkt
aal@ign.ku.dk
35320528

Gertrud Jørgensen
Professor
gej@ign.ku.dk
35 33 18 28

Emner