3. juli 2023

Naturen kommer helt ind i undervisningen på social- og sundhedsuddannelsen

Naturen i omsorgsarbejdet

De studerende på Social- og Sundhedsskolen i Vejle skal have større viden om, hvordan de kan bruge naturen i deres omsorgsarbejde. Det er Baggrunden for projekt CARE OUTSIDE, som forskere fra IGN deltager i.

De studerende på Social- og Sundhedsskolen i Vejle skal have større viden om, hvordan de kan bruge naturen i deres omsorgsarbejde.
De studerende på Social- og Sundhedsskolen i Vejle skal have større viden om, hvordan de kan bruge naturen i deres omsorgsarbejde.

På toppen af Social- og Sundhedsskolen i Vejle bygges der en taghave kaldet Velfærdshaven. Haven bliver kernen i projektet CARE OUTSIDE og fungerer som et udendørs undervisningslokale, hvor naturen integreres i undervisningen. Her kan de studerende lærer om, hvordan naturen styrker både læring, sociale kompetencer, fysisk aktivitet og psykisk restitution for mennesker på plejecentre, psykiatriske afdelinger og bosteder.

I projektet afprøves det også, om inddragelsen af naturen i undervisningen kan hjælpe flere studerende med at gennemføre uddannelsen og leve et sundere liv.  

Dorthe Varning Poulsen, fra forskergruppen Natur, sundhed og design på IGN, deltager i projektet og fortæller; ”Der er et stort potentiale i at inddrage naturen til at understøtte livsmestring og læringspotentiale hos eleverne på social- og sundhedsuddannelserne. Vi ser frem til at indgå i projektet med evidensbaseret sundhedsdesign af Velfærdshaven, kompetenceforløb for undervisere og oplæringsvejledere samt integrering af naturaktiviteter i undervisningen af studerende på Social- og Sundhedsskolerne, og i oplæring i kommuner og regioner.  Evalueringen af projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan naturintegreret undervisning i et særligt designet havemiljø kan bidrage til at understøtte eleverne i at gennemføre deres uddannelse og bringe viden om naturens sundhedsfremmende virkninger med ud i deres praksis”, 

Projektet varer i fem år og er et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Vejle, Vejle Kommune og Københavns Universitet. A.P. Møller Fonden støtter projektet med 14,6 millioner kr.

FAKTA

Der optages ca. 5000 studerende hvert år på Social- og sundhedsuddannelserne i Danmark fordelt på 14 skoler. SOSU-medarbejdere understøtter en bred gruppe af borgere på landets plejecentre, i hjemmeplejen, på bosteder, hospitaler og i psykiatrien. 

De fire elementer i projekt CARE OUTSIDE

- At udvikle et udendørs undervisningsrum, Velfærdshaven, der kan udfordre og understøtte måden at tænke naturen ind i læring, dannelse og livsmestring på social- og sundhedsuddannelserne.

- At styrke de studerendes læringsudbytte og livsmestring samt tilgang til faglige og sociale fællesskaber, gennem naturintegreret undervisning.

- At undersøge om læringen kan bæres med ud på plejecentre, psykiatriske afdelinger og bosteder, hvor social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassister har deres arbejdsområde.

- At bidrage til at skabe ny, generaliserbar og praksisorienteret viden om, hvordan, og med hvilken virkning, naturbaseret læring kan integreres i fagene på Social- og Sundhedsskolerne samt i praksis på landets plejecentre, sygehuse, i psykiatrien og hjemmeplejen. Herunder også udvikling af Teach-the-Teacher program samt konceptmanual for integrering og brug af naturinterventioner og -miljøer ind i social- og sundhedsuddannelserne.

Kontakt

Dorthe Varning Poulsen
Lektor
dvp@ign.ku.dk
35336784

Emner