3. maj 2023

Ny art af bizarre krokodilleslægtninge fundet i Grønland

DINOSAURER

Forskere fra Danmark, Portugal og Tyskland har opdaget en ny art af phytosaur – et bizart krokodillelignende krybdyr fra det sene Trias. Fundet er gjort i de 215 millioner år gamle flod- og søsedimenter i Jameson Land i Østgrønland og er for nylig offentliggjort i ”Journal of Vertebrate Paleontology”.

Forskere fra Danmark, Portugal og Tyskland har opdaget en ny art af phytosaur – et bizart krokodillelignende krybdyr fra det sene Trias.
Forskere fra Danmark, Portugal og Tyskland har opdaget en ny art af phytosaur – et bizart krokodillelignende krybdyr fra det sene Trias.

Det er yderst sjældent og ret så spektakulært, når forskere finder fire individer fra en ny art på samme sted. Men det er ikke desto mindre, hvad forskere fra Danmark, Portugal og Tyskland gjorde i jordlag fra sen Trias i Jameson Land i Østgrønland.

De fandt en ny phytosaur-art og resultaterne har overrasket de erfarne palæontologer. Det er nemlig kun anden gang, at forskere har fundet en gruppe af phytosaurer i samme jordlag og fundet af et meget ungt individ er enestående.  

I sen Trias var phytosaurer udbredt over næste hele Jorden, men de uddøde for omkring 204 millioner år siden. De lignede krokodiller og levede som krokodiller, men er kun fjernt beslægtede med dem. Deres næsebor er trukket tilbage til bagsiden af kraniet, nær øjnene og dermed adskiller de sig fra krokodiller og andre krybdyr.

Her ses nogle af de 150 knoglerester fra phytosaurerne, som forskerne fandt på ekspeditionerne til Jameson Land.

Her ses nogle af de 150 knoglerester fra phytosaurerne, som forskerne fandt på ekspeditionerne til Jameson Land. Er udstillet på Geo-center Møns Klint.

Geologer har siden begyndelsen af det 20. århundrede taget på Palæontologiske ekspeditioner til Jameson Land i Grønland. Og det var under en ekspeditioner i 2012 og 2016, at et forskerhold fra Danmark, Portugal og Tyskland fandt de første knogler fra mindst fire phytosaurer. Geolog Lars B. Clemmensen fra IGN ved Københavns Universitet og Museumsinspektør Jesper Milan fra Geocenter Faxe deltog i udgravningen af knoglerne under ledelse af Octavio Mateus fra Universidade Nova de Lisboa i Portugal.

Dele af udgravningsholdet i Jameson Land. Foto: Projektgruppen.

Dele af udgravningsholdet i Jameson Land. Foto: Projektgruppen.

Triassic Park

De 150 knoglerester af phytosaurer, som forskerne fandt på ekspeditionerne er nu blevet analyseret i detaljer af Victor Lopez-Rojas i laboratoriet i Portugal. Det viser sig, at man har fundet dele af kranier og knoglerester fra fire individer både unge og voksne. Dette har bl.a. gjort det muligt at studere deres biologiske udvikling.

Professor Lars B. Clemmensen har analyseret sedimenterne fra de lavvandede søer og floder, som phytosaurerne levede i. Han forklarer;

”I samarbejde med Dennis Kent fra Columbia University i USA, daterede vi laget med phytosaurknogler meget præcist, til at være 214.8 millioner år, ved hjælp af magnetostratigrafisk analyse. Interessant nok nåede de første dinosaurer til Østgrønland næsten samtidigt og omdannede landskabet til en ægte ”Triassic Park”.

Fundet af den nye art af phytosaurer bidrager til vores viden om den spændende vertebratfauna i Jameson Land - den nordligste provins med landbaserede (terrestiske) vertebrater fra sen Trias på datidens superkontinent.

Dele af de porøse phytosauer-knogler fundet i de murstenshårde jordlag i Jameson Land. Foto: Projektgruppen.

Dele af de porøse phytosauer-knogler fundet i de murstenshårde jordlag i Jameson Land. Foto: Projektgruppen.

Jesper Milan fortæller; ”Sammen med fund fra tidligere udgravninger, har de nye fund virkelig sat Grønland på verdenskortet, som en af verdens vigtigste lokaliteter til at udforske livet i slutningen af Triastiden - tidspunktet hvor dinosaurerne for alvor begyndte at blive den dominerende dyregruppe på Jorden. Og det allerbedste er, at der ligger mange flere knogler deroppe og bare venter på at blive gravet ud og bidrage med endnu mere ny, spændende viden”.

Den nye art er nært beslægtet med de kendte europæiske Myostriosuchus phytosaurer, men den har flere specielle anatomiske karaktertræk, der viser at det er en ny art. Den har fået navnet Mystriosuchus alleroq - alleroq betyder kæbeben på Inuit. Det nye fund passer med tidligere undersøgelser af det tætte slægtskab mellem mange dyregrupper fra Østgrønland og Europa i slutningen af Trias, såsom kæmpe padder, lungefisk og tidlige dinosaurer.

Undersøgelsen involverede forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og Geomuseum Faxe i Danmark, NOVA Universitetet i Lissabon i Portugal og Bonn Universitet og Naturhistorisk Museum Bamberg i Tyskland.

Lars B. Clemmensen deltager nu i et større forskningsprojekt med amerikanske palæontologer som vil sammenholde al kendt viden om faunaprovinser i sen Trias med terrestiske verterbrater fra USA og Grønland. Et emne der vil belyse palæoklimaets indflydelse på faunasammensætning og spredning af vertebrater i løbet af sen Trias.

Læs mere:

Læs artiklen i Journal of Vertebrate Paleontology 

På Videnskab.dk kan du læse en længere artikel om udgravningerne på Jameson Land 

Geovidens temanummer om danske dinosaurer

Udstilling

På Geocenter Møns Klint kan du se særudstillingen Den Første Dinosaur og opleve flere fund fra Jameson Land. Særudstillingen fortæller i billeder, video og 3D animation historien om livet i Triastiden for 210 mio. år siden i Grønland på det daværende Pangæakontinent.

Du kommer også med bag om scenen og ser, hvordan palæontologer og geologer arbejder for at afdække mysterierne om fortidens dyr og planter - en spændende arbejdsproces.

https://moensklint.dk/dk/oplevelser/indoor/den-foerste-dinosaur/

Kontakt

Professor emeritus Lars B. Clemmensen
larsc@ign.ku.dk
35 32 24 49
20 51 45 15

Museumsinspektør Jesper Milan
jesperm@oesm.dk
56 50 28 06

Emner

Læs også