22. marts 2023

Ny institutleder på IGN

NAVNENYT

Seniorforsker og sektionsleder, Ph.d. Vivian Kvist Johannsen tiltræder pr. 1. maj 2023 stillingen som ny institutleder ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Med sig bringer hun 30 års viden fra forskning i træer og skovbrug samt 17 års ledererfaring.

Vivian Kvist Johannsen
Vivian Kvist Johannsen (foto: Bettina Illemann Larsen)

En begejstret skovbrugsstuderende fra den daværende Kongelige Veterinær og Landbohøjskole blev Vivian Kvist Johannsens faglige skæbne. I foråret 1986 besøgte han Rønne Statsskole på Bornholm og fortalte så begejstret om sit studie, at den unge Vivian på stedet besluttede, at træer og skovbrug også skulle være hendes vej i arbejdslivet. Med det studie kunne hun forene tre for hende væsentlige elementer: naturvidenskab, samfundsrelevans og mennesker.

Og det kom til at holde stik. Siden Vivian Kvist Johannsen blev færdig som kandidat i 1993, har hun beskæftiget sig med træer og skovbrug, især de solide egetræer. Hun har forsket i vækst og skovdyrkning og har sammen med kolleger etableret Danmarks skovstatistik. Siden 2006 har hun tillige været sektionsleder for skiftende sektioner.

Den 1. maj tiltræder hun som leder af et af de største institutter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her skal hun stå i spidsen for knapt 400 medarbejdere, godt 2.000 studerende og 150 Ph.d.-studerende.

Forskning og uddannelse er en del af løsningen

Instituttet samler unik viden, forskning og undervisning inden for områder, der spænder fra vulkaner til cellevægge og fra økosystemer til globale udfordringer, og har dermed i Vivian Kvist Johannsens øjne en helt særlig mulighed for at gøre sig positivt gældende for samfundet.

”Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har en bred faglig profil i sin grundforskning, arbejder stærkt tværfagligt og er optaget af at koble forskningen til noget, som kan anvendes konkret i samfundet og i den omfattende undervisning på instituttet. Det gør, at vi kan yde stærke bidrag til eksempelvis en bæredygtig udvikling og grønne løsninger i samfundet, i Danmark og globalt,” siger Vivian Kvist Johannsen, som ud over det faglige også har en ambition for instituttet som arbejdsplads.

Vivian Kvist Johannsen
Foto: Bettina Illemann Larsen

”Instituttets medarbejdere er virkelig dygtige på hver deres felt. For mig er det indlysende, at vi kun kan blive ved med at levere solid forskning, uddannelse og administration, hvis vi trives. Derfor vil et andet fokuspunkt for mig være at sikre en god trivsel for alle medarbejdere og studerende. Vi skal være glade for at gå på arbejde og til studiet og være stolte over, at vi leverer undervisning og resultater til gavn for samfundet,” siger Vivian Kvist Johannsen.

Dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Katrine Krogh Andersen, ser frem til det kommende samarbejde med Vivian kvist Johannsen.

”Vivian har meget stor ledelseserfaring efter mange år som sektionsleder på IGN. Med et stærkt blik for medarbejderes og studerendes trivsel og engagement brænder hun for at fremme den faglige excellence og dedikerede undervisning samtidig med, at instituttets stærke fagligheder bringes endnu mere i spil. Jeg ser meget frem til at hilse Vivian velkommen i ledelsesteamet på SCIENCE.”

Vivian Kvist Johannsen afløser Claus Beier, som i de seneste otte år har brugt sine kræfter på at samle og opbygge det kun ti år gamle institut. Han har samtidig repræsenteret IGN i mange interne og eksterne sammenhænge, senest dannelsen af Inno-CCUS-partnerskabet som del af regeringens fire grønne missioner. Claus Beier fortsætter som professor på instituttet.

Kontakt

Vivian Kvist Johannsen
Seniorforsker
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Telefon: +4535331699
Mobil: +4520300969
Mail: vkj@ign.ku.dk


Birgitte Lyhne Broksø
Kommunikationschef
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Mobil: +45 29 88 60 01
Mail: blb@science.ku.dk

Emner