19. april 2024

Naturvejlederuddannelsen kommer til Djursland

Naturvejleder

Siden Skovskolen åbnede dørene for Naturvejlederuddannelsen i Nødebo på Sjælland sidste år, har der været stor interesse for uddannelsen, og nu udbydes Naturvejlederuddannelsen også vest for Storebælt.

Nu kommer Naturvejlederuddannelsen til Djursland
Nu kommer Naturvejlederuddannelsen til Djursland.

"Det har vist sig at være meningsfuldt for mange at kombinere deres uddannelsesbaggrund med en efteruddannelse til naturvejleder. Derfor glæder vi os over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har meldt ud, at vi nu også kan udbyde uddannelsen i Jylland. Det er et vigtigt skridt mod mere naturdannelse i Danmark," fortæller Rasmus Kjær, der er forstander på Skovskolen.

Et tættere forhold til naturen

Efter første år med Naturvejlederuddannelsen stod det klart, at kun 6 % af de studerende var bosiddende i Jylland. Derfor så Skovskolen et oplagt potentiale i at udbyde Naturvejlederuddannelsen med udgangspunkt i det jyske med mulighed for at kunne bruge hinanden på tværs af Storebælt:
”Det er så vigtigt, at vi laver efter- og videreuddannelse for en bred skare af fagprofessionelle, der inden for deres felt kan se en vigtig kobling mellem det, de kommer fra, og en naturvejlederuddannelse. På den måde kryber naturkendskab, formidling og naturdannelse ind mange steder i vores samfund. Kommende generationer skal have et tættere forhold til naturen, hvis vi konkret vil tage fat om naturens rolle i arbejdet med klima, klimatilpasning og biodiversitet”, siger Skovskolens forstander Rasmus Kjær.

Kommende generationer skal have et tættere forhold til naturen, hvis vi konkret vil tage fat om naturens rolle i arbejdet med klima, klimatilpasning og biodiversitet.

Rasmus Kjær Forstander på Skovskolen

Vi kan lære af naturen

Også studieleder for Naturvejlederuddannelsen Johanne Christiani glæder sig over udvidelsen: ”Naturvejlederuddannelsen handler om at formidle viden om dansk natur som en vej til at forundres, forstå og især sætte i perspektiv. Både i forhold til den måde, vi lever på, og vores forbrug af ressourcer og tid. Det er væsentligt ydmygt at se på, hvad naturen faktisk kan lære os. Vi kommer ud af en periode med vækst, og det præger vores måde at leve på. Men det er ikke bæredygtigt, hverken for os eller for naturen. Gennem uddannelse kan vi ’gendannes’ til naturen derude og vores egen indre natur”, siger Johanne Christiani.

Styrker grønt uddannelsesmiljø på Djursland

I Norddjurs Kommune er der også glæde over, at naturvejledere nu kan uddanne sig på Skovskolen Djursland i Auning: ”Det er glædeligt, at Skovskolen Djursland er i stand til at tiltrække endnu en uddannelse – denne gang uddannelsen som naturvejleder. Det er ikke bare godt for Skovskolen, de studerende og kommende studerende. Det er positivt for Norddjurs Kommune som helhed. Det understreger og udbygger vores styrkeposition i forhold til de grønne uddannelser," siger borgmester Kasper Bjerregaard.

Borgmesteren glæder sig til det fortsatte samarbejde med Skovskolen, som han opfatter som en afgørende brik for den grønne omstilling: ”Skovskolen er kendt for et stærkt uddannelsesmiljø og er drivkraft for en grøn omstilling. Vi samarbejder allerede inden for en række områder, og vi bakker selvfølgelig også op i fremtiden, så vi kan udvikle skoverhvervet og de grønne uddannelser”.

OM NATURVEJLEDERUDDANNELSEN

Naturvejlederuddannelsen er en akademiuddannelse, som du typisk tager på deltid. De studerende kommer med mange forskellige baggrunde, fx sygeplejerske, lærer, pædagog, biolog eller håndværker. Uddannelsen er akkrediteret til 60 ECTS, og udbydes på Skovskolen i Nødebo og Djursland. Skovskolen er en del af Københavns Universitet.

Emner