27. juni 2024

Skovforskere fra hele verden går sammen om vigtig erklæring

forskning

Denne uge har skovforskere fra hele verden været samlet til IUFROs 26. verdenskongres. Samarbejdet har resulteret i en erklæring om skovene og samfundets udvikling frem mod 2050 udarbejdet i dialog mellem forskning, myndigheder og virksomheder.

Skov
Skove er centrale i den grønne omstilling, lokalt såvel som globalt. Der er brug for bæredygtige investeringer baseret på viden, udvikling og samarbejde, der involverer det offentlige og private, investorer og forbrugere, forskning og innovation.

I denne uge har mere end 4.200 skovforskere fra hele verden været samlet i til IUFROs 26. Verdenskongres i Stockholm, herunder en stor gruppe danske forskere, fra videnskabelige assistenter til professorer.

Konferencen har resulteret i en vigtig erklæring om skovene og samfundets udvikling mod 2050 udarbejdet i dialog mellem forskning, myndigheder og virksomheder. 

Helt centralt adresserer erklæringen behovet for:

  • stabile skove gennem klimatilpasning
  • anerkendelse af skovenes betydning for bæredygtig udvikling
  • en bæredygtig og cirkulær anvendelse af skovens ressourcer gennem styrket innovation
  • sikring af de bedste uddannelser af kandidater til at etablere, forvalte og udvikle fremtidens skove.

Vigtigt indspil

Flere forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt institutleder Vivian Kvist Johannsen har deltaget i konferencen.

Træer tager tid, og derfor er der brug for både kontinuitet og nytænkning såvel som vidensopbygning og innovation.

Vivian Kvist Johannsen, Institutleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Vivian Kvist Johannsen ser erklæringen som et vigtigt indspil til skovenes rolle i samfundet frem mod 2050 og derefter:

"Træer tager tid, og derfor er der brug for både kontinuitet og nytænkning såvel som vidensopbygning og innovation. Med det stigende fokus på skovenes mange roller i det danske samfund, understreger erklæringen, at skove globalt er i fokus både ift. forskning, innovation og sikring af gode uddannelser. Det er emner, som er helt centrale for skovforskning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning såvel som hele Københavns Universitet", siger Vivian Kvist Johannsen.

Politisk bevågenhed

Erklæringen lander samtidig med politiske beslutninger, der på afgørende vis ændrer det danske landskab og skovenes rolle. Den grønne trepart har netop landet en politisk aftale om 250.000 ha mere skov i løbet af de næste 20 år. Novo Nordisk Fonden har afsat 10 milliarder kr. over de næste 10 år til at realisere visionerne fra den grønne trepart.

Skov
Gålø naturreservat syd for Stockholm blev besøgt under konferencen.

Kontakt

Niclas Scott Bentsen, lektor

Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mail: nb@ign.ku.dk
Telefon: +45 20 20 63 18

 
Vivian Kvist Johannsen, institutleder

Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mail: vkj@ign.ku.dk
Telefon: +45 20 30 09 69

Emner