IGNsyn: Mød den nyeste forskning inden for dit felt

Vi er rigtig glade for at kunne invitere dig til det tredje IGNsyn-arrangement. Og du kan glæde dig til en spændende eftermiddag med oplæg, hygge og netværk.

Arrangementet foregår i IGNs lokaler på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. fra kl. 15:30 – 19.00.

TILMELDING SENEST 1.11


Program

15.30  Velkomst – ved institutleder Claus Beier

Geografen som nøglen til at forudsige det fremtidige havniveau – ved Anders Anker Bjørk

CO2’en tilbage i undergrunden – ved Kresten Anderskouv

Kampen om asketræet – hvordan praksis og forskning arbejder sammen om at redde askene fra en ny invasiv skadevolder ved Erik Dahl Kjær

Vejen til reduceret drivhusgasudledning fra fremtidens landbrugsarealer – ved Per Ambus

Hvordan gør vi naturen tilgængelig for alle? – ved Marie Christoffersen Gramkow 

Afrunding og evaluering

18.20 - 19.00 Pizza og fadøl