IGNsyn – alumnearrangement: IGN-forskere deler ud af den nyeste viden

Glæd dig til en spændende eftermiddag sammen med forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU, som deler ud af den nyeste viden og mød tidligere studiekammerater og undervisere. Slut af med pizza og hyggeligt samvær. Du kan høre om hvordan: vi måler Havniveaustigninger, får CO2'en tilbage i undergrunden, redder asketræerne, sikrer adgang til naturen og reducerer drivhusgasser fra landbruget.

Arrangementet foregår i IGNs lokaler på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. fra kl. 15:30 – 19.00.

TILMELDING SENEST 7.11


Program

15.30  Velkomst – ved institutleder Claus Beier

Geografen som nøglen til at forudsige det fremtidige havniveau – ved Anders Anker Bjørk

CO2’en tilbage i undergrunden – ved Kresten Anderskouv

Kampen om asketræet – hvordan praksis og forskning arbejder sammen om at redde askene fra en ny invasiv skadevolder ved Erik Dahl Kjær

Vejen til reduceret drivhusgasudledning fra fremtidens landbrugsarealer – ved Per Ambus

Hvordan gør vi naturen tilgængelig for alle? – ved Marie Christoffersen Gramkow 

Afrunding og evaluering

18.20 - 19.00 Pizza og fadøl