Det Grønlandske Arboret i Narsarsuaq

Det Grønlandske Arboret er et af de mest omfattende skovgrænse-arboreter i verden. Det ligger i Narsarsuaq og omfatter 150 hektarer med 110 arter og 600 provenienser.
Fra Det Grønlandske Arboret i Narsarsuaq

Formålet med Arboretet i Grønland er at samle skovgrænsetræer og buske fra både den alpine og arktiske trægrænse på den nordlige halvkugle. Arboretet blev officielt indviet i august 2004, hvor Nordisk Arboretudvalg afholdte sit årlige møde i Narsarsuaq.

 

Guide til Det Grønlandske Arboret
Guide på dansk

Guide til Det Grønlandske Arboret_engelsk
Guide på engelsk
Guide til Det Grønlandske Arboret_grønlandsk
Guide på grønlandsk

 

 

Det grønlandske arboret – ca. 40 år efter de første plantninger (Anders Ræbild, Kenneth Høegh, Birgitte Jacobsen, Erik Dahl Kjær og Henrik Meilby 2019)

Træer i Grønland – godt halvandet hundrede års plantningshistorie (Henrik Meilby, Anders Ræbild, Erik Dahl Kjær, Birgitte Jacobsen, Kenneth Høegh 2019)

Trævækst i Det Grønlandske Arboret (Bachelorprojektrapport fra 2002)

Clonal trial of five Salix clones from Tilichiski (Establishment Report)

På skovvandring ved indlandsisen (Suluk, Air Greenland Inflight Magazine nr. 4/2005).

Sermersuup killingani orpippassuarni pisuttuarneq (Suluk, Air Greenland Inflight Magazine nr. 4/2005 grønlandsk version).

Referencefelter for global opvarmning i skovgrænseområdet (Kenneth Høegh, 2011)

Planteliste

 

 

 

Kontakt

Anders Rebild: are@ign.ku.dk