Ledelse og organisering

IGN er en del af Science – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns universitet. Fakultetet er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsinstitution.

Instituttet har:

- 450 ansatte
- 1.500 studerende
- 150 indskrevne Ph.d.-studerende
- En årlig omsætning på ca. 300 mio. kr. Her fra ca. 42 % eksterne midler.

Vi er organiseret i 7 forskningssektioner samt Skovskolen

IGN organisationsdiagram, illustration Kent Pørksen