Ledelse og organisering

IGN er en del af Science – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns universitet. Fakultetet er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsinstitution.

Instituttet har:

450 ansatte
1.500 studerende
150 indskrevne Ph.d.-studerende
En årlig omsætning på ca. 300 mio. kr. Her fra ca. 42 % eksterne midler.

IGN organisationsdiagram

Vi er organiseret i 4 forskningssektioner samt Skovskolen

Læs mere om instituttets sektioner og forskning

Se instituttes lederteam

Instituttet er placeret på 4 adresser