Ledelse og organisering

IGN er en del af Science – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns universitet. Vi er 445 ansatte, 1650 studerende og 163 indskrevne Ph.d.-studerende. Vi har en årlig omsætning på ca. 300 mio. kr. Her fra ca. 42 % eksterne midler.

IGN organisationsdiagram

Vi er organiseret i 4 forskningssektioner samt Skovskolen.

Læs mere om instituttets sektioner og forskning

Se instituttes lederteam

Instituttet er placeret på 4 adresser