Andre publikationer

Her finder du rapporter o.l., der er skrevet af medarbejdere på IGN, men udgivet af andre.

2020

Rensning af kondensat fra biomassefyring (ReKoBi) / Simon Skov, Marina Bergen Jensen, Morten Ingerslev, Henrike Rønnest og Jacob Leksander Kristensen / MUDP-rapport, 100 s. ill. / Udgivet af Miljøstyrelsen marts 2020

2019

Bekæmpelse af ukrudt på belægninger og bekæmpelse af invasive arter. En case-analyse af kommunernes erfaringer / Anne Mette Dahl Jensen (red.) / Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 34 / Udgivet af Miljøstyrelsen september 2019

2018

Forskningsbaseret anvisning i plantevalg, etablering og drift af LAR-vejbede - Optimering af økosystemtjenester og rekreativ merværdi / Mona Chor Bjørn, Andrew G. Howe og Lærke Kit Sangill / Udgivet af VandcenterSyd, Odense, 2018. 25 s.

2017

På vej mod en by i vandbalance: Regn- og gråvandscirkulering på bygningsniveau / Marina Bergen Jensen og Bimala Prapati (red.) / MUDP-rapport / Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, december 2017

2015

Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – hvordan? 

Hanne Wittorff Tanvig. Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler. Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger tidligere Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter. København, 2015. 24 s. ill.

2014

Lokalsamfund som nye entreprenører – erfaringer fra ØSE-projektet (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab). / Hanne W. Tanvig. Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. 53s.
Udviklingen i byernes grønne areal: en undersøgelse af seks byer i Danmark / Ole Hjorth Caspersen og Patrik Karlsson Nyed. Naturstyrelsen, Miljøministeriet, København Ø, 2013. 33 s. ill.