Andre publikationer

2018

Forskningsbaseret anvisning i plantevalg, etablering og drift af LAR-vejbede - Optimering af økosystemtjenester og rekreativ merværdi / Mona Chor Bjørn, Andrew G. Howe og Lærke Kit Sangill / Udgivet af VandcenterSyd, Odense, 2018. 25 s.

2017

På vej mod en by i vandbalance: Regn- og gråvandscirkulering på bygningsniveau / Marina Bergen Jensen og Bimala Prapati (red.) / MUDP-rapport / Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, december 2071

2015

Når lokalsamfund i yderområderne selv skal skabe mere udvikling – hvordan?

Hanne Wittorff Tanvig. Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler. Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger tidligere Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter. København, 2015. 24 s. ill.

2014

Lokalsamfund som nye entreprenører – erfaringer fra ØSE-projektet (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab). / Hanne W. Tanvig. Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. 53s.
Udviklingen i byernes grønne areal: en undersøgelse af seks byer i Danmark / Ole Hjorth Caspersen og Patrik Karlsson Nyed. Naturstyrelsen, Miljøministeriet, København Ø, 2013. 33 s. ill.