Anlægsrapporter

Anlægsrapporterne indeholder en dokumentation af forsøgenes oprindelige formål, dets placering og forsøgsdesign, plantemateriale, der indgår samt forventet tidsramme for forsøgets løbetid. Anlægsrapporterne indeholder ligeledes oversigtskort samt aftalen med værtsdistriktet om forvaltningen af forsøgene og herunder den gensidige information.
Egentlige anlægsrapporter er udarbejdet siden ca. 1950. I publikationsdatabasen indgår forsøgsnavn og nummer på anlægsrapporten i titlen, så der kan søges herpå.

Anlægsrapporterne indeholder en dokumentation af forsøgenes oprindelige formål, dets placering og forsøgsdesign, plantemateriale, der indgår samt forventet tidsramme for forsøgets løbetid. Anlægsrapporterne indeholder ligeledes oversigtskort samt aftalen med værtsdistriktet om forvaltningen af forsøgene og herunder den gensidige information.
Egentlige anlægsrapporter er udarbejdet siden ca. 1950. I publikationsdatabasen indgår forsøgsnavn og nummer på anlægsrapporten i titlen, så der kan søges herpå.