Notater

2022

Kollegiebyggeri med biogene byggematerialer. Perspektiver for Skovskolen Eldrupgaard, Djursland / Thybring, Emil Engelund; Rasmussen, Torben Valdbjørn / IGN Notat, august 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 24 s.

Folder om Tryg færdsel i Nationalparkerne, i samarbejde med SEGES og Nationalparkerne,  som led i projekt ”Græsning og friluftsliv”, Juli 2022.

Publikumsestimering for Amager Fælled og Nokken 2021 / Hans Skov-Petersen, Frank Søndergaard Jensen og Anders Madsen / IGN Notat, april 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 18 s.

2021

Skovrejsning på landbrugsjord, overordnet fordeling til høj og lav bonitet / Johannsen, Vivian Kvist / Sagsnotat, maj 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 4 s.

Opsamling på klimaeffekt af urørt skov / Johannsen, Vivian Kvist; Nord-Larsen, Thomas / Sagsnotat, marts 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 15 s.

Forskellige opfattelser om klimaeffekten af urørt skov / Gundersen, Per; Vesterdal, Lars; Nord-Larsen, Thomas; Thybring, Emil Engelund / Sagsnotat, marts 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 6 s.  

2020

Bekæmpelse af de store pileurtarter i Danmark / Morsing, Jonas / IGN Notat, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 27 s.

Notat om klimaeffekt af urørt skov / Petersen, Anders Højgård; Johannsen, Vivian Kvist; Rahbek, Carsten; Beier, Claus; Bruun, Hans Henrik; Heilmann-Clausen, Jacob; Vesterdal, Lars; Bentsen, Niclas Scott; Gundersen, Per; Nord-Larsen, Thomas / Sagsnotat, maj 2020 / Københavns Universitet. 4 s.

Kulstofbinding ved skovrejsning 2020 / Johannsen, Vivian Kvist; Nord-Larsen, Thomas; Vesterdal, Lars; Bentsen, Niclas Scott / IGN Notat, maj 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 44 s.  

Klimaeffekter af urørt skov og anden biodiversitetsskov 2020 / Johannsen, Vivian Kvist; Nord-Larsen, Thomas / IGN Sagsnotat, marts 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 44 s.  

2019

Friluftsliv og græssende dyr i naturplejen – Notat om mulige konflikter ved mødet mellem besøgende og dyr / O.H. Caspersen og F.S. Jensen / IGN Notat, december 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 34 s. ill.

Klimatilpasning i det åbne land. Løsningseksempler / P.S. Andersen, R. Munck Petersen, J. Støvring og H. Vejre / IGN Notat, december 2019, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 39 s. ill.

Klimaeffekter af skovrejsning på Naturstyrelsens arealer / Vivian Kvist Johannsen / IGN Notat, september 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 9 s.

Kulstofbinding ved skovrejsning / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Lars Vesterdal og Niclas Scott Bentsen / IGN Notat, juli 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 26 s.

Klimaeffekter af urørt skov og anden biodiversitetsskov / Johannsen, Vivian Kvist; Scott Bentsen, Niclas; Nord-Larsen, Thomas; Vesterdal, Lars; Schmidt, Inger Kappel / IGN Notat, februar 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 18 s.  
Typografens udviklingsforhold i 2018 / Ravn, Hans Peter / IGN Notat, febuar 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 7 s.
Vurdering af 2018-tørkens indflydelse på skovbruget - opdatering vinter 2018/2019 / Thomsen, Iben M.; Jørgensen, Bruno Bilde; Callesen, Ingeborg; Vesterdal, Lars; Ravn, Hans Peter; Hansen, Jon Kehlet; Kjær, Erik Dahl; Nord-Larsen, Thomas; Larsen, Klaus Stenberg; Johannsen, Vivian Kvist; Ibrom, Andreas / IGN Notat, februar 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 18 s.

2018

År 0-monitering af bier i Københavns byskov, Amager / Hjalte Ro-Poulsen / IGN Notat oktober 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Købehavns Universitet

Hvorfor tallene i forskellige virkemiddel opgørelser er så forskellige fra hinanden? / Johannsen, Vivian Kvist; Nord-Larsen, Thomas; Scott Bentsen, Niclas; Vesterdal, Lars / IGN Notat, september 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Vurdering af tørkens indflydelse på skovbruget / Johannsen, Vivian Kvist; med input fra Larsen, Jørgen Bo; Thomsen, Iben M.; Callesen, Ingeborg; Jørgensen, Bruno Bilde; Nord-Larsen, Thomas; Ravn, Hans Peter; Nielsen, Ulrik Braüner; Skov, Simon / IGN Notat, august 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 6 s.

Hvor meget tørstof og kulstof kan der bindes ved skovrejsning? / Johannsen, Vivian Kvist / IGN Notat, august 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 

2017

Forslag til plan for græsningsdriften i Tofte Skov, Lille Vildmose / Buttenschøn, Rita M.; Gottlieb, Lasse / IGN Notat, december 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 75 s.

En introduktion til langsigtede feltforsøg – en metodemæssig udvikling af en internetbaseret formidling af langsigtede forsøg / Jørgensen, Bruno Bilde; Riis-Nielsen, Torben; Karlsson Nyed, Patrik; Kudahl, Thomas; Sørensen, Ib Holmgård; Knudsen, Morten Alban; Stranddorf, Marlene; Johannsen, Vivian Kvist / IGN Notat, december 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 5 s.

Plantetalskrav, hjemmehørende arter og fladefaldsarealer / Jørgen Bo Larsen, Bruno Bilde Jørgensen, Vivian Kvist Johannsen / IGN Notat, september 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 4 s.

Supplerende forklaringer til rapport ang. usikkerheder på skov-LULUCF / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Lars Vesterdal, Kjell Suadicani / IGN Notat, august 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 6 s.

Forsyning med grantømmer nu og i fremtiden / Thomas Nord-Larsen; Jon Kehlet Hansen; Jørgen Bo Larsen; Kjell Suadicani; Iben M. Thomsen; Vivian Kvist Johansen / IGN Notat, maj 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 18 s.

Friluftsinstallationer i træer - i forhold til trærs egnethed og mulige skader / Thomsen, Iben M. og Skov, Simon / IGN Notat, maj 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 16 s. ill.

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik / Nord-Larsen, Thomas; Johannsen, Vivian Kvist / IGN Notat, februar 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

2016

Ang. internationale rapporteringer, biodiversitet og urørt skov: Sagsnotat / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen / IGN Notat, januar 2016 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

2015

Fordelingen af skovarealer med uensaldret, urørt skov efter ejerform: Sagsnotat / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen / IGN Notat, april 2015 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

2012

Management of dense sycamore maple (Acer pseudoplatanus) natural regeneration in NATURA 2000 beech forest habitat types / Palle Madsen / IGN Note, September 2012 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen