Gratis softwareprogrammer

IGN har udviklet en række programmer til beregning af nitratudvaskning i skov, estimering af biomasse og opstilling af lokale produktionsoversigter.