Software til fri afbenyttelse

IGN har udviklet en række programmer, som er til fri afbenyttelse.

 • SkovNitrat
  Modellen kan beregne nitratudvaskning fra skovarealer ud fra viden om skovtype, placering i forhold til husdyrbrug, andelen af skovkant mv.
   
 • ESBEN
  Et elektronisk beregningsprogram til estimering af udtag af biomasse og næringsstoffer ved flisning i rødgran.
   
 • VIDAR
  Et program til opstilling af lokale produktionsoversigter
   
 • Potential natural vegetation of south-western and central Kenya (English)
  Et værktøj til valg af hjemmehørende træarter
   
 • Useful tree species for Africa (English)
  Et værktøj til valg af brugbare træarter til plantning i hele Afrika ved hjælp af Google Earth
   
 • Vegetation and climate change in Eastern Africa (English)
  Et højtopløst digitalt vegetationskort til brug ved planlægning for arealanvendelse, forvaltning af naturressourcer og biodiversitetsbevarelse i Østafrika(VECEA).