SESAM21: 
Sense, Science & the Magic of Food

See the English site

SESAM21 skal være med til at vise, hvordan unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at løse nogle af de presserende og komplekse bæredygtighedsudfordringer. SESAM21 tager afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktionen af fødevarer.

Dreng der følger udendørs forsøg

Mød fremtidens Generation Foodies. Unge fra folkeskolen, der sammen med deres lærere og fagmentorer fra universitetet og erhvervslivet, vil gå videnskabeligt og digitalt til værks, når sameksistensen mellem fødevarerne, landbruget og naturen skal gentænkes. I SESAM21 programmet har vi 6 skoler over hele landet, 300 børn og 15 lærere i gang med henover sommeren at bygge, konstruere, lære og forklare problemstillinger fra det spiselige grønne og blå univers og alt sammen med afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktion og forbrug af fødevarer.

Alt sammen skal være klar til den store SESAM21 finale, der finder sted på skolerne den 24. september og på henholdsvis Experimentarium og Madlejr Højer den 25. september.

Fødevarer i byens grønne omstilling

Den grønne omstilling af fødevaresystemet, og ikke mindst byernes rolle heri, er mere end nogensinde kommet på agendaen. Dyrkningen og forbruget af fødevarer indgår i stigende grad i planlægningen af byerne og deres grønne områder. Og det er mangeartede tiltag, som byerne tager i anvendelse i udviklingen af de urbane fødevarestrategier. Alt lige fra havedyrkning, vertikale landbrug, udvikling af urbane og peri-urbane fødevareværdikæder, plantebaserede dyrknings- og forbrugsstrategier, grønne offentlige indkøb og reduktion af madspild. Alt sammen temaer som SESAM eleverne kaster sig over, når de skal bygge, konstruere, lære, forstå og kunne forklare de installationer, som skal vises frem på det store afsluttende SESAM event.

SESAM21 skaber interesse for science og det digitale

Fra SESAM 2020 ved vi, at det at arbejde med fødevarer, dyrkning, natur og klima kan skabe ny interesse for science og teknologi fra elever, der ikke traditionelt har været interesseret. Ikke mindst har SESAM-tilgangen en evne til at tiltrække piger, fordi vores installationer er meget håndgribelige og konkrete.

Aktiviteterne på SESAM21 er en kombination af food labs, lounge talks, citizen science, konkurrencer og quizzes.

Forsøg i laboratorium

Højdepunkt i september

Sammen med fagmentorer fra science-fagene på skoler fra Albertslund, Høje Taastrup, Frederiksberg, Hvidovre, Åbenrå og Tønder på forskellige klassetrin er vi i fuld gang med at udvikle SESAM installationer så vi er klar til finalen i september. Følg med på Linked in SESAM, Facebook SESAM og på SESAM bloggen. Det sker i samarbejde med projektpartnerne Experimentarium, Data Science House og Snitfladen/Studie 17.

Børn der laver saft

Støttet af

Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram som er en del Marie Skłodowska-Curie programmet (MSCA). 

Kontraktnummer 101036115

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM21)
Periode: Til 28. februar 2022

Projektpartnere

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64

Vores blog

Gruppebillede af børn fra SESAM21

SESAM21-finale

SESAM21 logo

Program for aktiviteterne følger senere.