’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster: En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Standard

’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster : En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'. / Skytt-Larsen, Christine Benna; Carstensen, Trine Agervig; Busck, Anne Gravsholt.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 27 s. (IGN Rapport; Nr. marts 2023).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Harvard

Skytt-Larsen, CB, Carstensen, TA & Busck, AG 2023, ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster: En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'. IGN Rapport, nr. marts 2023, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

APA

Skytt-Larsen, C. B., Carstensen, T. A., & Busck, A. G. (2023). ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster: En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport Nr. marts 2023

Vancouver

Skytt-Larsen CB, Carstensen TA, Busck AG. ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster: En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 27 s. (IGN Rapport; Nr. marts 2023).

Author

Skytt-Larsen, Christine Benna ; Carstensen, Trine Agervig ; Busck, Anne Gravsholt. / ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster : En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2023. 27 s. (IGN Rapport; Nr. marts 2023).

Bibtex

@book{36a6d26f19a541ce8b9826c1e90463c5,
title = "{\textquoteright}Friheden{\textquoteright}: Et kommende m{\o}dested i Lindholmkvarteret, Nyk{\o}bing Falster: En baselinerapport fra forskningsprojektet {\textquoteleft}M{\o}desteder som l{\o}ftestang for social mobilisering i udsatte boligomr{\aa}der'",
abstract = "Denne rapport pr{\ae}senterer baseline for det 5-{\aa}rige forskningsprojekt {\textquoteleft}M{\o}desteder som l{\o}ftestang for social mobilisering i udsatte boligomr{\aa}der{\textquoteright}, der gennem dybdeg{\aa}ende unders{\o}gelser af tre projekter om etablering af fysiske m{\o}desteder, unders{\o}ger offentlige m{\o}desteders potentiale for at styrke social sammenh{\ae}ngskraft i udsatte boligomr{\aa}der, eller boligomr{\aa}der, der er i risiko for at blive det. De tre m{\o}desteder, der unders{\o}ges i forskningsprojektet, har alle opn{\aa}et medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anl{\ae}gsfondens pulje {\textquoteright}F{\ae}lles Rum{\textquoteright}. De tre m{\o}destedsprojekter er:- Projektet {\textquoteright}Friheden{\textquoteright} i boligomr{\aa}det Lindholm p{\aa} {\O}sterbro, Nyk{\o}bing Falster - Projektet {\textquoteright}Haven{\textquoteright} i boligomr{\aa}det Folehaven i Valby, K{\o}benhavn- Projektet {\textquoteright}Lanternen{\textquoteright} i bydelen Aalborg {\O}st, AalborgProgrammet {\textquoteright}F{\ae}lles Rum{\textquoteright} har til form{\aa}l at skabe st{\o}rre sammenh{\ae}ngskraft og social balance ved at koble fysiske og sociale indsatser i udvalgte danske byomr{\aa}der. M{\o}destederne opf{\o}res derfor p{\aa} gr{\ae}nsen mellem et udsat omr{\aa}de og tilst{\o}dende mere ressourcest{\ae}rke boligomr{\aa}der med den hensigt at skabe nye m{\o}der og aktiviteter, der fremmer deltagelse i fritidsliv, uddannelse og besk{\ae}ftigelse for hele byen. N{\ae}rv{\ae}rende rapport omhandler det kommende m{\o}dested {\textquoteright}Friheden{\textquoteright}, der skal etableres i boligomr{\aa}det Lindholm i bydelen {\O}sterbro i Nyk{\o}bing Falster. Baselinestudiet er baseret p{\aa} en kombination af dokumentanalyse, kvalitative interviews med involverede akt{\o}rer, samt feltbes{\o}g til omr{\aa}det i l{\o}bet af sommeren og efter{\aa}ret 2021 og sommeren 2022. Ved feltbes{\o}gene blev der lavet stedsanalyser, observationsstudier, gennemf{\o}rt sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse blandt brugere af arealet for det kommende m{\o}dested og alternative m{\o}desteder i lokalomr{\aa}det og en husstandsbaseret sp{\o}rgeskemaunders{\o}gelse blandt beboere i kvarteret, samt foretaget interviews med en r{\ae}kke akt{\o}rer med tilknytning til m{\o}destedsprojektet. I rapporten pr{\ae}senteres en beskrivelse af boligomr{\aa}det omkring det planlagte m{\o}dested, samt analyser af de fysiske udtryk og den nuv{\ae}rende brug af arealet for det kommende m{\o}dested {\textquoteright}Friheden{\textquoteright} og andre eksisterende m{\o}desteder i lokalomr{\aa}det. Ydermere bidrager rapporten til en {\textquoteright}projektark{\ae}ologi{\textquoteright} omkring projektet, hvor de planl{\ae}gnings- og inddragelsesprocesser, der frem til nu har fundet sted i boligomr{\aa}det, bliver beskrevet. Til sidst pr{\ae}senterer rapporten de involverede akt{\o}rers perspektiver p{\aa} det kommende m{\o}desteds potentiale for opbygning af sociale relationer og lokal integration.",
author = "Skytt-Larsen, {Christine Benna} and Carstensen, {Trine Agervig} and Busck, {Anne Gravsholt}",
year = "2023",
language = "Dansk",
series = "IGN Rapport",
publisher = "Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, K{\o}benhavns Universitet",
number = "marts 2023",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster

T2 - En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'

AU - Skytt-Larsen, Christine Benna

AU - Carstensen, Trine Agervig

AU - Busck, Anne Gravsholt

PY - 2023

Y1 - 2023

N2 - Denne rapport præsenterer baseline for det 5-årige forskningsprojekt ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’, der gennem dybdegående undersøgelser af tre projekter om etablering af fysiske mødesteder, undersøger offentlige mødesteders potentiale for at styrke social sammenhængskraft i udsatte boligområder, eller boligområder, der er i risiko for at blive det. De tre mødesteder, der undersøges i forskningsprojektet, har alle opnået medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje ’Fælles Rum’. De tre mødestedsprojekter er:- Projektet ’Friheden’ i boligområdet Lindholm på Østerbro, Nykøbing Falster - Projektet ’Haven’ i boligområdet Folehaven i Valby, København- Projektet ’Lanternen’ i bydelen Aalborg Øst, AalborgProgrammet ’Fælles Rum’ har til formål at skabe større sammenhængskraft og social balance ved at koble fysiske og sociale indsatser i udvalgte danske byområder. Mødestederne opføres derfor på grænsen mellem et udsat område og tilstødende mere ressourcestærke boligområder med den hensigt at skabe nye møder og aktiviteter, der fremmer deltagelse i fritidsliv, uddannelse og beskæftigelse for hele byen. Nærværende rapport omhandler det kommende mødested ’Friheden’, der skal etableres i boligområdet Lindholm i bydelen Østerbro i Nykøbing Falster. Baselinestudiet er baseret på en kombination af dokumentanalyse, kvalitative interviews med involverede aktører, samt feltbesøg til området i løbet af sommeren og efteråret 2021 og sommeren 2022. Ved feltbesøgene blev der lavet stedsanalyser, observationsstudier, gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af arealet for det kommende mødested og alternative mødesteder i lokalområdet og en husstandsbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i kvarteret, samt foretaget interviews med en række aktører med tilknytning til mødestedsprojektet. I rapporten præsenteres en beskrivelse af boligområdet omkring det planlagte mødested, samt analyser af de fysiske udtryk og den nuværende brug af arealet for det kommende mødested ’Friheden’ og andre eksisterende mødesteder i lokalområdet. Ydermere bidrager rapporten til en ’projektarkæologi’ omkring projektet, hvor de planlægnings- og inddragelsesprocesser, der frem til nu har fundet sted i boligområdet, bliver beskrevet. Til sidst præsenterer rapporten de involverede aktørers perspektiver på det kommende mødesteds potentiale for opbygning af sociale relationer og lokal integration.

AB - Denne rapport præsenterer baseline for det 5-årige forskningsprojekt ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’, der gennem dybdegående undersøgelser af tre projekter om etablering af fysiske mødesteder, undersøger offentlige mødesteders potentiale for at styrke social sammenhængskraft i udsatte boligområder, eller boligområder, der er i risiko for at blive det. De tre mødesteder, der undersøges i forskningsprojektet, har alle opnået medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje ’Fælles Rum’. De tre mødestedsprojekter er:- Projektet ’Friheden’ i boligområdet Lindholm på Østerbro, Nykøbing Falster - Projektet ’Haven’ i boligområdet Folehaven i Valby, København- Projektet ’Lanternen’ i bydelen Aalborg Øst, AalborgProgrammet ’Fælles Rum’ har til formål at skabe større sammenhængskraft og social balance ved at koble fysiske og sociale indsatser i udvalgte danske byområder. Mødestederne opføres derfor på grænsen mellem et udsat område og tilstødende mere ressourcestærke boligområder med den hensigt at skabe nye møder og aktiviteter, der fremmer deltagelse i fritidsliv, uddannelse og beskæftigelse for hele byen. Nærværende rapport omhandler det kommende mødested ’Friheden’, der skal etableres i boligområdet Lindholm i bydelen Østerbro i Nykøbing Falster. Baselinestudiet er baseret på en kombination af dokumentanalyse, kvalitative interviews med involverede aktører, samt feltbesøg til området i løbet af sommeren og efteråret 2021 og sommeren 2022. Ved feltbesøgene blev der lavet stedsanalyser, observationsstudier, gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af arealet for det kommende mødested og alternative mødesteder i lokalområdet og en husstandsbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i kvarteret, samt foretaget interviews med en række aktører med tilknytning til mødestedsprojektet. I rapporten præsenteres en beskrivelse af boligområdet omkring det planlagte mødested, samt analyser af de fysiske udtryk og den nuværende brug af arealet for det kommende mødested ’Friheden’ og andre eksisterende mødesteder i lokalområdet. Ydermere bidrager rapporten til en ’projektarkæologi’ omkring projektet, hvor de planlægnings- og inddragelsesprocesser, der frem til nu har fundet sted i boligområdet, bliver beskrevet. Til sidst præsenterer rapporten de involverede aktørers perspektiver på det kommende mødesteds potentiale for opbygning af sociale relationer og lokal integration.

M3 - Rapport

T3 - IGN Rapport

BT - ’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster

PB - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

ER -

ID: 338164025