Kresten Anderskouv

Kresten Anderskouv

Lektor

Interesseområder

 • Sedimentologiske processer 
 • Samspillet mellem fysiske og biologiske processer
 • Palæooceanografi
 • Petroleumsgeologi

Primære forskningsområder

 • Pelagiske karbonater
 • Omlejringsprocesser
 • Sedimentologisk oceanografi
 • Reservoiregenskaber

Aktuel forskning

 • Remobiliserede pelagiske karbonater, sydlige UK
 • Omlejret kridt, Nordsøen
 • Kridt stratigrafi og sedimentologi, Danske Bassin
 • Nedre Kridt sedimentologi og reservoir egenskaber, Nordsøen

ID: 32015500