Lars B Clemmensen

Lars B Clemmensen

Professor emeritus

Medlem af:

  Arbejdsplads
  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
  Københavns Universitet
  Øster Voldgade 10, 1350 København K
  Telefon: 3532 2449 (direkte) 2051 4515 (mobil)
  Fax: 3532 2501
  E-post: larsc@ign.ku.dk

  Personlige data og uddannelse
  1968 Immatrikuleret ved Københavns Universitet.
  1974 Cand. scient., Københavns Universitet, november.
  1978 Lic. scient., Københavns Universitet, maj.
  1991 Dr. scient., Københavns Universitet, november.

  Ansættelser
  1974-75 Instruktor
  1975-78 SNF stipendiat ved Grønlands Geologiske Undersøgelse og Geologisk Museum.
  1978-80 Senior stipendiat, Geologisk Museum, Københavns Universitet.
  1980-2010 Lektor, Afdeling for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

  2010-2014 Lektor msk (IGN).

  2014- Professor (IGN).

  Priser mm
  1997 Verdens ældste pattedyr, Haramiyavia clemmenseni, beskrives (Nature 385, 20 Februar).
  2003 Fakultetets undervisningspris.

  Danmarks Geologipris for arbejder om danske kystsystemer og ders udvikling de sidste 7000 år.


  Faglige aktiviteter
  1977 Leder af symposium om Modern and Ancient Lake Sediments, København.
  1982 Leder af IAS (International Association of Sedimentologists) kongres, København.
  1999 Leder af IAS kongres, København.
  1985-87 Institutbestyrer, Institut for almen Geologi.
  1993-1999 Medlem af Geologisk Instituts bestyrelse.
  1992-98 Medlem af Fakultetes Internationale udvalg.
  2002-2007 Studieleder, Institut for Geologi.
  2002-2007 Medlem af Fakultetets koordinationsudvalg mm.
  2001- Medlem af Undervisningsudvalget, Afdeling for Geografi og Geologisk Institut/IGN.
  1995- Medlem af evalueringspaneler for britiske, hollandske og spanske forskningsråd.
  1998-2002 Medlem af Council of the European Union of Geosciences.
  1994-96 Formand for Dansk Geologisk Forening.
  1996-98 Sekretær for Dansk Geologisk Forening.
  2006- Fagredaktør, Bulletin of the Geological Society of Denmark .
  2000-2005 Fagredaktør, GFF.
  1994-2019 Associate Editor, Terra Nova.
  2004-2012 Associate Editor, Sedimentary Geology.
  Referee for Sedimentology, Sedimentary Geology, Earth Surface Processes and Landforms, Aeoian Reseach, Geomorphology mm.

  Feltarbejde
  Leder af 9 ekspeditioner og har yderligere deltaget i 4 ekspeditioner til Grønland. Har desuden felterfaring fra Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Tunesien, USA, Canada og Vietnam.

  Funding
  1984-87 Facies analysis of clastic reservoir rocks (PI). Energiministeriet.
  1991-1995 Deltager i amerikansk-dansk forskningsprojekt om Triassiske hvirveldyr og søaflejringer i Østgrønland. Carlsbergfondet.
  1995-1999 Kvartære kystklitsystemer (PI). Carlsbergfondet.
  2001-2004 Holocæn kystklidannelse i Danmark (PI). Carlsbergfondet.
  2007-2008 Stenalderhavets strandvoldssystemer, Anholt, Danmark (PI). Carlsbergfondet.

  2010-2012 Holocene beach-ridge systems and sea level, Denmark (PI). Carlsbergfondet.

  2011-2014 Differential vertical movement in the Danish area: geophysical and geological interpretation of sea-level curves for the last 7000 yeras (CO-PI). FNU.

  2015-2018: Differential vertical land movement in Greenland: geoghysical and geological interpretation of Holocene sea-level curves (CO-PI). FNU 

  2018-2019. Storm impacts on coastal and shallow-marine environments (PI). VILLUM og VELUX FONDEN.

  2019-2021: Age constraints on the dispersal of dinosaurs in the Late Triassic: magnetochronology and stratigraphy of the Fleming Fjord Formation, East Greenland.

  Forskning

  Late Triassic sediments, East Greenland; Holocene coastal sediments, Denmark; PLeistocene coastal sediments, Western Mediterrranean; Modern and Ancient aeolian sediments


  Vejledning
  Vejleder for mere end 50 afsluttede cand. scient. projekter, 5 PhD. projekter og 2 post-doc projekter

  Formidling

  Har deltaget i fjernsynsprogrammer om danske kystsystemer (Skagen Odde, Anholt og Feddet på Sjælland) og om dinosaurjagt i Østgrønland samt i radioprogram (Vildt Naturligt) om de første dinosaurer i Østgrønland.

   

  Uddannelse

  Dr. Scient

  ID: 11276