Paul Martin Holm

Paul Martin Holm

Lektor emeritus

Medlem af:

  Arbejdsplads
  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
  Københavns Universitet
  Øster Voldgade 10, 1350 København K
  Telefon: 3532 2426 (direkte), 3533 1500
  E-post: paulmh@ign.ku.dk

  Personlige data og uddannelse
  1972-1978 Geologistudium ved Københavns Universitet,
  1978 Cand. scient., Københavns Universitet,
  1982 Lic. scient., Københavns Universitet,

  Ansættelser
  1979 Videnskabelig assistent, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1980-1982 KU-Kandidatstipendiat, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1982-1985 SNF-seniorstipendiat, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1985-1986 Lektorvikar, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1986-1990 Adjunkt, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1990- 2020 Lektor, Sektion for Geologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

  2020- Lektor emeritus, Sektion for Geologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet


  Priser mm
  1979 Guldmedalje, Københavns Universitet,

  Faglige aktiviteter
  Medlemskab af bestyrelser og råd
  1991-2002 Medlem af bestyrelsen, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1991-1992 Medlem af forskningsudvalget, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1993-1995 Medlem af studienævnet, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  1994-1996 Medlem af Nationalkommiteen for Geologi
  1989-2017 Formand for Petrologisk Klub, Dansk Geologisk Forening
  1994-2004 Research Fellow ved Dansk Lithosfære Center (DLC).
  1997-2005 Talsmand for petrologiundervisningen ved Geologisk Institut, Københavns Universitet
  2000-2002 Medlem af samarbejdsudvalget, Geologisk Institut, Københavns Universitet
  2000-2004 Medlem af bestyrelsen for Nordisk Vulkanologisk Institut under Nordisk Ministerråd, Reykjavik (2001-2003: formand for bestyrelsen)
  2002- IAVCEI (International Association for Volcanology and Chemistry of the
  Earth's Interior) repræsentant for Danmark and medlem af den danske IUGG committee
  2003-2017 Medlem af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening
  2004-2006 Medlem af styringsgruppen for Nordisk Vulkanologisk Center ved Institute of Earth Sciences, University of Iceland
  2003-2007 Medlem af ESSAC (ECORD Science Support and Advisory Committee) under ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) i IODP (Integrated Ocean Drilling Programme)
  2005-2007 Medlem af styringsgruppen for Magellan programmet for marin forskningsboring under ESF (European Science Foundation)
  2007-2011 Tillidsmand for geologer ved Institut for Geografi og Geologi
  2007-2011 Medlem af Samarbejdsudvalget ved Institut for Geografi og Geologi

  2015-2018 Medlem af institutrådet ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

  2017 Medlem af den videnskabelige planlægnings komite for det 33. Nordisk Geologisk Vintermøde

  2018-2019 Leder af forskergruppen for geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer

  2018-2019 Studieleder for Geologi-Geoscienceuddannelsen


  Publikationer

  Videnskabelige artikler: 90 fagfællebedømte i internationale tidsskrifter. Abstracts ved møder: 241. En populvidenskabelig bog.

   

  Undervisning
  Magmatisk petrologi og geokemi på bachelorstudiet: forelæsninger, øvelser, rapporter, eksamen for 10-50 studerende/år >150 kurser. Geokemi og isotopgeologi på. Kandidatuddannelsen; forelæsninger, øvelser, rapporter, eksamen for 6-20 studenende/år >50 gange. Feltkursus for 1. års studerende - 8 gange. Feltkursus for 4. årstuderende til de Kanariske Øer (18 gange 1988-2023), Etna and Æoliske Øer (1998, 2000), Island (2002), Kap Verdeøerne (2015). Planlagde og ledte de fleste af disse.
  Har eksamineret eller censoreret ved > 100 cand.scient. eksamener and været medlem af bedømmelsesudvalg for 10 ph.d. afhandlinger (fire gang som udvalgsformand).

  Vejledning
  Har vejledt 101 studerende i deres cand. scient. Specialer. Vejleder for tiden 3 specialestuderende. Har vejledt 19 ph.d.-studerende. Har eksamineret eller censoreret ved >150 M.Sc. eksamener og være medlem af bedømmelsesudvalg for 16 phd-afhandlinger.

  Laboratorieerfaring (hovedpunkter)
  1970-1980 byggede vakuumsystem og opsatte K/Ar-metoden, og i 1983-1984 40Ar/39Ar-metoden i K/Ar-laboratoriet, Geologisk Institut, Københavns Unversitet. Leder af fluorinationslaboratoriet 1985-1995, Geologisk Institut, Københavns Unversitet. Opsattte et ny Rb/Sr præparationssystem i 1987 og i 1990 præparationslinier for U/Pb og m/Nd i Dansk Center for Isotopgeologi (Instrumentcenter støttet af forksningsrådet) ved Geologisk Institut, Københavns Universitet. Var leder af Thermal Ionisations Mass Spektrometerlaboratoriet ved Geologisk Institut, Københavns Universitet i  perioden 1990-1997. Implementerede dobbelt-spike Pb højpræcisionsanalysemetoden for TIMS i 2006.

  Længerevarende udlandsophold
  Leeds (1980 og 1984), US Geological Survey, Menlo Park (1985), Carleton University, Ottawa (1985), Royal Holloway University of London (1987, 1988 og 1989).

  Organisering af møder og symposier
  1991-2017: Magma Chamber Processes - Et årligt mode afhold skiftevis ved Århus og Københavns Universitet. 1988: Poster session for alle specialestuderende ved Geologisk Institut (ved Nordisk Geologisk Vintermøde i København). 1995: "Symposium om anvendelsen af isotoper i dansk geologisk forskning" Internationalt møde m. abstactbind. 2017 Videnskabelige program for Nordisk Geologisk Vintermøde 2018

  Feltarbejde

  Vestgrønland (1974, 1996), Østgrønland (1976, 1977, 1986, 1988, 1991, 1995),Nordgrønland (2006, 2008). Romerske Provins, Italien (1975-1994). Oslo Provinsen, Norge (1987-1993). Kap Verdeøerne (1995-2007, 2015-2017). Agentina og Chile (2007-2019). Island (2013, 2015-2023).

  Ekstern finansiering ved fonde
  Har modtaget forskningsmidler 1979-2017 fra SNF, FNU (12 gange), Carlsbergfondet (7 gange), Kann Rasmussen Fonden, Galathea-3, Geocenterpuljen (2 gange).

  Uddannelse

  lektor

  ID: 4142