Lars B Clemmensen

Lars B Clemmensen

Professor

Arbejdsplads
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2449 (direkte) 2051 4515 (mobil)
Fax: 3532 2501
E-post: larsc@ign.ku.dk

Personlige data og uddannelse
1968 Immatrikuleret ved Københavns Universitet.
1974 Cand. scient., Københavns Universitet, november.
1978 Lic. scient., Københavns Universitet, maj.
1991 Dr. scient., Københavns Universitet, november.

Ansættelser
1974-75 Instruktor
1975-78 SNF stipendiat ved Grønlands Geologiske Undersøgelse og Geologisk Museum.
1978-80 Senior stipendiat, Geologisk Museum, Københavns Universitet.
1980-2010 Lektor, Afdeling for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

2010-2014 Lektor msk (IGN).

2014- Professor (IGN).

Priser mm
1997 Verdens ældste pattedyr, Haramiyavia clemmenseni, beskrives (Nature 385, 20 Februar).
2003 Fakultetets undervisningspris.

Faglige aktiviteter

1977 Leder af symposium om Modern and Ancient Lake Sediments, København.
1982 Leder af IAS (International Association of Sedimentologists) kongres, København.
1999 Leder af IAS kongres, København.
1985-87 Institutbestyrer, Institut for almen Geologi.
1993-1999 Medlem af Geologisk Instituts bestyrelse.
1992-98 Medlem af Fakultetes Internationale udvalg.
2002-2007 Studieleder, Institut for Geologi.
2002-2007 Medlem af Fakultetets koordinationsudvalg mm.
2001- Medlem af Undervisningsudvalget, Afdeling for Geografi og Geologisk Institut/IGN.
1995- Medlem af evalueringspaneler for britiske, hollandske og spanske forskningsråd.
1998-2002 Medlem af Council of the European Union of Geosciences.
1994-96 Formand for Dansk Geologisk Forening.
1996-98 Sekretær for Dansk Geologisk Forening.
2006- Fagredaktør, Bulletin of the Geological Society of Denmark .
2000-2005 Fagredaktør, GFF.
1994- Associate Editor, Terra Nova.
2004-2012 Associate Editor, Sedimentary Geology.
Referee for Sedimentology, Sedimentary Geology, Earth Surface Processes and Landforms, Geomorphology mm.

Feltarbejde
Leder af 8 ekspeditioner og har yderligere deltaget i 3 ekspeditioner til Grønland. Har desuden felterfaring fra Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Tunesien, USA, Canada og Vietnam.

Funding
1984-87 Facies analysis of clastic reservoir rocks (PI). Energiministeriet.
1991-1995 Deltager i amerikansk-dansk forskningsprojekt om Triassiske hvirveldyr og søaflejringer i Østgrønland. Carlsbergfondet.
1995-1999 Kvartære kystklitsystemer (PI). Carlsbergfondet.
2001-2004 Holocæn kystklidannelse i Danmark (PI). Carlsbergfondet.
2007-2008 Stenalderhavets strandvoldssystemer, Anholt, Danmark (PI). Carlsbergfondet.

2010-2012 Holocene beach-ridge systems and sea level, Denmark (PI). Carlsbergfondet.

2011-2014 Differential vertical movement in the Danish area: geophysical and geological interpretation of sea-level curves for the last 7000 yeras (CO-PI). FNU.

2015-2018: Differential vertical land movement in Greenland: geoghysical and geological interprettation of Holocene sea-lvel curves (CO-PI). FNU 


Leder af ekskursioner til Bornholm, Helgoland og Mallorca for olieselskaber.

Vejledning
Vejleder for omkring 50 afsluttede cand. scient. projekter, 4 PhD. projekter og 2 post-doc projekter

 

Uddannelse

Dr. Scient

ID: 11276