15. Juni Fonden

Fonden ejer Arboretet, og har siden 2012 yderligere støttet Arboretet med fondsmidler til forsknings- og formidlingsprojekter.  

Her ses eksempler på de projekter 15. Juni Fonden har støttet.

Diversitet af insekter og svampe i Arboretet med fokus på nye og gammeltkendte skadevoldere

Insekter og svampe i Arboretet

I projektet undersøges insekter og svampe, som forekommer i Arboretets store samling af vedplanter fra hele Verden. Fokus er på de arter, som skader træerne, med særlig fokus på arter som anses for generelle trusler mod træer og buske i de danske skove og landskaber. I projektet benyttes DNA teknikker til at underbygge de visuelle observationer foretaget af eksperter på området.

Der er særlig fokus på DNA analyse af svampeprøver fra sporefælder, fordi der er stor interesse for at benytte denne metode til at opdage nye skadevoldere på et tidligt tidspunkt. Sporefælder kan i perioder ses hængende fra træer flere steder i Arboretet.

Styrket formidling af Arboretets samlinger til offentligheden

Formålet med projektet er at styrke formidlingen af Arboretet i Hørsholm gennem etablering af rundvisninger kombineret med udvikling af nyt informationsmateriale og små appetitvækkende videoklip på YouTube og Arboretets hjemmeside.

Arboretet i Hørsholm er en unik samling af træer og buske fra hele Verden. Hvert år besøges stedet af tusindvis af gæster, og der er stor interesse for at høre mere om samlingen og de spændende plantearter. For at give mulighed for at finde særlige arter udvikles et webbaseret søgeprogram med tilhørende GIS, som kan vise kort med udvalgte arters præcise placering. Der er desuden udviklet og trykt temafoldere og informationsskilte, der informerer om forskellige arter i samlingen. Desuden er der for hver af årets måneder udarbejdet små beskrivelser af arter, som er særlig interessante at se på netop den årstid.

Udvikling af en specialsamling af danske træer og buske i Arboretet

Rundvisning i Aboretet. Foto Kent Pørksen

Rundvisning i Aboretet. Foto Kent Pørksen

Formålet med dette projekt er at opbygge en ny del af Arboretet, ”Det Danske Arboret”, baseret på hjemmehørende danske arter, etableret med planter som stammer fra naturindsamlinger fra arternes danske udbredelsesområde.  Samlingen vil adskille sig fra andre danske samlinger ved på sigt at have en komplet samling af alle arter, som anses for at være hjemmehørende i Danmark, og desuden vise variationen indenfor landets grænser ved for hver art at have individer, der stammer fra Danmarks forskellige naturøkologiske egne.

Arboretet er særdeles taknemmelige for støtten fra 15. Juni Fonden.