G.B. Hartmanns forskningsfond

Siden 2003 har Arboretet været så privilegeret at modtage betragtelige fondsmidler fra G.B. Hartmanns Forskningsfond.

Fondsmidlerne er primært gået til projekter, der er kommet publikum til gode.

Her vises nogle af de tiltag, der har forbedret publikums oplevelse ved et besøg i Arboretet.

Folderboks
Vandretursfoldere og folderkasse
Informationstavle
En informationstavle ved hovedindgangen
Sø med bro
En smuk sø med bro
Nyetableret græssti
Etablering af nye samt renovering af gamle græsstier
Søvejen
Renovering af Søvejen


Udover disse tiltag har G. B. Hartmanns Forskningsfond ydet støtte til nye veje og græsstier på Frihedslystområdet, indmåling af plantesamlingen med GPS til brug for de nye planteskilte og hjemmesiden, forbedring af væksthusene, en blomstringsregistrering af plantesamlingen, samt nogle forsøg uden for Arboretet. 

Arboretet er særdeles taknemmelige for støtten fra G. B. Hartmanns Forskningsfond og ønsker publikum mange gode oplevelser i Arboretet fremover.