Natur & Sundhedskonference 2011

Godt understøttet af forskningen er der stigende opmærksomhed på effekten af naturens indvirkning på menneskers sundhed. Forskning viser bl.a. at børn som er meget ude i naturen, også bliver de store ’naturkonsumenter’ som voksne.

Konferencens mål var:

  • At inspirere og motivere til udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter i naturen for børn og unge
  • At præsentere forskningsresultater, som viste effekten af relationen mellem natur og børn og unges sundhed
  • At præsentere praktiske projekter, hvor man arbejder med at forbedre børn og unges helbred eller forebygge dårligt helbred
  • At skabe et forum for de mange forskellige aktører og professioner til fremtidigt tværgående samarbejde
  • At tilbyde et forskningsseminar for nationale og internationale forskere indenfor emnet for konferencen.

Oplægsholdere på Natur & Sundhedskonference 2011

Igangværende forskning med et børne/ungeperspektiv

Lektor Ulrika K. Stigsdotter Skov & Landskab, Københavns Universitet

Hotspots til fysisk aktivitet i byen – et studie af multi etniske unge på Nørrebro, København

Oplægsholder: Ph.d. studerende Charlotte Demant Klinker, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

’Get moving’ kampagnen for børn og unge i Danmark

Oplægsholder: Tue Kristensen, Sundhedsstyrelsen

Find vej i Danmark: formidling og motionskoncept a lá skattejagt

Oplæg fra Workshopen

Closer to nature

Renis Rahn fra Arla præsenterede på forskningsseminaret d. 8. november disse resultater fra en undersøgelse lavet af Arla. Undersøgelsen er foretaget i 6 europæiske lande, heriblandt Danmark, og omhandler kontakt med naturen. Husk at henvise til Arla og ikke YouGov, hvis du ønsker at bruge resultaterne.

Udvikling og Videndeling

Oplæg fra Workshopen, ved Eva Skytte, Dansk Skovforening