Afholdte arrangementer

Her finder du et overblik over IGNs afholdte konferencer og temadage
Find output from conferences and seminars in English

2018
Bytræseminar 2018 15. november
Ukrudtsbekæmpelse på belægninger 4. oktober
Moderne Naturforvaltning 27. september
Bæredygtig parkdrift 21. august
Grønne Tage konference 2018 19. juni
Friluftsliv i Danmark 2018: Mål, middel og værdier 7.-8. maj
Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner 22. marts
Skovskolens skovbrugskonference 2018 12. april
International udeskolekonference 7.-9. marts
Kirkegårdskonferencen 2018          8. marts
2017
Bytræseminar 2017 16. november
Klimatilpasning - Den grønne by 2. november
Planter i klimatilpasningen 12. oktober
Naturforvaltningskonferencen 2017 29. september
Temadag: Invasive arter i byen 31. maj
Udviklingskonferencen 2017: Skovflis 28. marts
Kirkegårdskonferencen 2017   9. marts
2016
Bytræseminar 2016 17. november
Udeskolekonference 2016 3. november
Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket  7. oktober
Anvendelse af stauder i byen 30. september
Anlæg af græsboldbaner 30. maj
Anvendelse og drift af buske i byens grønne områder 17. marts
Kirkegårdskonferencen 2016 10. marts
Udviklingskonference 2016: Dækrodsplanter 9. marts
Veterankonferencen 3. marts
Urban Farming 4. februar

2015
Bytræseminar 2015 12. november
Klimatilpasning - kom godt i mål 30. september
Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer 25. august
Åbent Universitet - Drift af LAR 30. april
Temadag: Værdisætning af træer i by, park, have og landskab 16. april
Kirkegårdskonferencen 18. marts
Stedbundne ressourcer – værdier og identitet        14. marts
Kunstgræs 12. marts
2011
Natur & Sundhedskonference 18. november
Bedre Boligveje 26. september - 13. oktober
Danske Parkdage 2011 28. september
Kirkegårdskonferencen 2011 16. marts