Afholdte konferencer – Københavns Universitet

IGN > Efteruddannelse & kurser > Afholdte konferencer

Præsentationer fra afholdte seminarer og konferencer

 Find output from conferences and seminars in English

2018
Bytræseminar 2018
15. november
Ukrudtsbekæmpelse på belægninger
4. oktober
Moderne Naturforvaltning
27. september
Bæredygtig parkdrift
21. august
Grønne Tage konference 2018 19. juni
Friluftsliv i Danmark 2018: Mål, middel og værdier 7.-8. maj
Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner 22. marts
Skovskolens skovbrugskonference 2018 12. april
International udeskolekonference 7.-9. marts
Kirkegårdskonferencen 2018                             8. marts

2017
Bytræseminar 2017 16. november
Klimatilpasning - Den grønne by 2. november
Planter i klimatilpasningen 12. oktober
Naturforvaltningskonferencen 2017 29. september
Temadag: Invasive arter i byen 31. maj
Udviklingskonferencen 2017: Skovflis 28. marts
Kirkegårdskonferencen 2017                                 9. marts

2016
Bytræseminar 2016 17. november
Udeskolekonference 2016 3. november
Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket  7. oktober
Anvendelse af stauder i byen 30. september
Anlæg af græsboldbaner 30. maj
Anvendelse og drift af buske i byens grønne områder 17. marts
Kirkegårdskonferencen 2016 10. marts
Udviklingskonference 2016: Dækrodsplanter 9. marts
Veterankonferencen 3. marts
Urban Farming                                                                         4. februar

2015
Bytræseminar 2015 12. november
Klimatilpasning - kom godt i mål 30. september
Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer 25. august
Åbent Universitet - Drift af LAR 30. april
Temadag: Værdisætning af træer i by, park, have og landskab 16. april
Kirkegårdskonferencen          18. marts
Stedbundne ressourcer – værdier og identitet        14. marts
Kunstgræs                                          12. marts

2014
Udvikling og design af LAR-elementer med optimerede forhold for naturen 3. december
Bytræseminar 2014 13. november
Green Urban Design workshop 10. oktober
Klimatilpasning med borgeren som aktiv medspiller 1. oktober
Jagten, vildtet og landskabet 29. september
Structural Soils for Establishment of Urban Trees     19. juni     
Nye perspektiver på lokal udvikling - Potentialer og udfordringer for den lokale indsats 28. marts
Kirkegårdskonferencen 2014 19. marts

 

2013
Bytræseminar 2013 14. oktober
Nye former for iværksætteri i landdistrikterne 22. oktober
Temadag om kunstgræs

3. oktober

Seminar om Slotsgrus® 3. oktober
Vand på golfbaner - benyttelse og beskyttelse 6. marts
Kirkegårdskonferencen 20. marts

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument

3. maj

2012
Bytræseminar 2012 15. november
Temadag: Identitet og stedbundne ressourcer - mere end modeord?

 29. oktober

Danske Parkdage 2012

12. - 14. september

Planlægning af nye stier - fakta, myter og muligheder

6. september 

Temadag: Højproduktivt skovbrug for en bæredygtig fremtid

19. juni

Frivillighedskonferencen 2012

19. april

Kirkegårdskonferencen 2012

14. marts 

2011
Natur & Sundhedskonference 18. november
Bedre Boligveje 26. september - 13. oktober
Danske Parkdage 2011 28. september
Kirkegårdskonferencen 2011 16. marts