Planlægning af nye stier – fakta, myter og muligheder

Konferencen henvendte sig til alle, der arbejder med planlægning og realisering af stier i landskabet og i byerne. Konferencen bød på både overblik om stiplanlægning og konkrete eksempler på samarbejde om nye stier.

Konferencen blev arrangeret i samarbejde mellem Landskabsværkstedet og Skov & Landskab samt Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Oplægsholdere på konferencen

Rekreativ stiplanlægning i kommuner

Anton Stahl Olafsson, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Integrerede planprojekter og stiplanlægning

– erfaringer fra DIAPLAN

Lone Kristensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Kløverstierne

- et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner

Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen

Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Stier set med lodsejernes øjne

– Syv stieksempler

Søren Præstholm, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Emil Moreau Braunstein

Jørgen Nimb Lassen

Stier set med lodsejernes øjne 2

Færdsel langs vandløb

Frank Søndergaard Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet 

Stier set med brugernes øjne

Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, Københavns Universitet