Vand på golfbaner - benyttelse og beskyttelse

Vand kan være en nødvendighed for en golfbanes eksistens, men det kan også være en faktor der kan være med til at skade og forringe den.

Vand til vanding er en nødvendighed på langt de fleste golfbaner, men er flere steder landet over en begrænset, og også ofte dyr, ressource. Kan det betale sig at opsamle regnvand for at bruge det til vanding? Hvordan gør man det rent teknisk? Og hvad med vandkvaliteten – er den god nok?

Klimaændringer ser ud til at forårsage hyppigere og voldsomme regnskyl. Vådområder findes på mange golfbaner, men kan bynære golfbaner ligefrem fungere som arealer der modtager byens overskydende vand? Og hvordan vil det se ud i en ekstrem skybruds-situation?

Alt det og meget mere kom der svar på under temadagen, der blev afholdt den 6. marts 2013 på Frederiksberg Campus. Faglig ansvarlig var Anne Mette Dahl Jensen.

Oplægsholdere på Vand på Golfbaner – benyttelse og beskyttelse 2013

Potentialet i forhold til opsamling af regnvand på golfbaner 
Per Bjerager, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Magasinering af opsamlet vej- eller regnvand 
Jan Luxhøj Støvring, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Vandkvalitet – fra tage og veje – betydning for jorden og planterne/græs 

Simon Toft Ingvertsen, Skov & Landskab, København Universitet

Spildevandshåndtering/alternative spildevandsløsninger i det åbne land 
Carsten Strøm, Helsingør Kommune

Hvad gør en golfbane, når den oversvømmes af vand ved voldsomme

regnskyl? 
Per Sørensen, Sydsjællands golfbane

Kan golfbaner modtage byens regnvand? 
Torben Kastrup Petersen og Thomas Jepsen, Dansk Golf Union
Samspil med byerne – vil bynære golfbaner være egnede til aftagning af vand i tilfælde af ekstremregn? 
Marina Bergen Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet
Vand på golfbaner - praktiske erfaringer 
Henning Hjuler, AP Consult
Golfbaner og vandløb 
Margrethe Aller
Golfbaner og vand 
Ole Sørensen
Hvordan kan LAR-løsninger udformes på en golfbane? 
Torben Dam, Skov & Landskab, Københavns Universitet