Bytræseminar 2012 – Københavns Universitet

Bytræseminar 2012

Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret og i år satte vi rekort med over 220 deltagere. Formiddagen handlede om rodvenlige befæstelser. Med udgangspunkt i en undersøgelse af træer på Kongens Nytorv i København blev rodvenlige befæstelser grundigt belyst ud fra forvaltningsmæssige og vækstmæssige vinkler. Eftermiddagens handlede om arbejdet med at finde askearter og -kloner som er resistente mod asketoptørren, værdisætning af træer, en ny planteskolestandard samt den nutidige og fremtidige artsfordeling af bytræer.

Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris på seminaret.
Program for temadagen.

Oplægsholdere på Bytræseminar 2012
Københavns Kommunes arbejder med forbedring af bytræbestanden Landskabsarkitekt Helle Hagelund, Københavns Kommune
Rodudvikling i rodvenlig befæstelse
Adjunkt Ph.d. Oliver Bühler, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser
Forsker, Ph.d. Morten Ingerslev, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Sådan tegner Københavns Kommunes træplantning og forvaltning sig på baggrund af de seneste års forskningsresultater
Beplantningsudvikler Lars Christensen, Center for Park & Natur - Københavns Kommune
Asketoptørre
Professor ph.d. Erik D. Kjær, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Forslag til ny svensk norm for værdisætning af træer
Ph.d.-studerende Johan Östberg, Sveriges Landbrugsuniversitet, Alnarp

Forslag til planteskolestandard med nye beskrivelser af hele produktgruppen træer Seniorrådgiver ph.d. Palle Kristoffersen, Skov & Landskab - Københavns Universitet

Bytrædiversiteten i danske kommuner
Landskabsarkitekt Pernille Thomsen
Fremtidens bytræer
Seniorrådgiver ph.d. Palle Kristoffersen, Skov & Landskab - Københavns Universitet