Bytræseminar 2012 – Københavns Universitet

Bytræseminar 2012

Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret og i år satte vi rekort med over 220 deltagere. Formiddagen handlede om rodvenlige befæstelser. Med udgangspunkt i en undersøgelse af træer på Kongens Nytorv i København blev rodvenlige befæstelser grundigt belyst ud fra forvaltningsmæssige og vækstmæssige vinkler. Eftermiddagens handlede om arbejdet med at finde askearter og -kloner som er resistente mod asketoptørren, værdisætning af træer, en ny planteskolestandard samt den nutidige og fremtidige artsfordeling af bytræer.

Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris på seminaret.

Datoen for næste års Bytræseminar er allerede på plads og afholdes den 14. november 2013.

Program for temadagen.

Præsentationer fra Bytræseminar 2012
Københavns Kommunes arbejder med forbedring af bytræbestanden Landskabsarkitekt Helle Hagelund, Københavns Kommune
Rodudvikling i rodvenlig befæstelse
Adjunkt Ph.d. Oliver Bühler, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Jordens fysiske og kemiske udvikling i rodvenlige befæstelser
Forsker, Ph.d. Morten Ingerslev, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Sådan tegner Københavns Kommunes træplantning og forvaltning sig på baggrund af de seneste års forskningsresultater
Beplantningsudvikler Lars Christensen, Center for Park & Natur - Københavns Kommune
Asketoptørre
Professor ph.d. Erik D. Kjær, Skov & Landskab - Københavns Universitet
Forslag til ny svensk norm for værdisætning af træer
Ph.d.-studerende Johan Östberg, Sveriges Landbrugsuniversitet, Alnarp

Forslag til planteskolestandard med nye beskrivelser af hele produktgruppen træer Seniorrådgiver ph.d. Palle Kristoffersen, Skov & Landskab - Københavns Universitet

Bytrædiversiteten i danske kommuner
Landskabsarkitekt Pernille Thomsen
Fremtidens bytræer
Seniorrådgiver ph.d. Palle Kristoffersen, Skov & Landskab - Københavns Universitet