Bytræseminar 2013 – Københavns Universitet

Bytræseminar 2013

Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret med knap 200 deltagere. Formiddagen handlede om salt, reducering af saltskader og forsøg med alternative tømidler. Eftermiddagen handlede om nye (og gamle) skadevoldere på bytræer, beskæring og gødskning af vejtræer, samt de omfattende træplantninger langs M11 ved Roskilde. 

Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris på seminaret.

Invitation og program for Bytræseminar 2013 (pdf).

Oplægsholdere på Bytræseminar 2013
Planter og salt – set med en plantebiologs briller (pdf)
Lektor Helge Ro-Poulsen, ph.d., Biologisk Institut, KU
Reducering af saltskader i praksis 1: Vejdirektoratet (pdf)
Seniorkonsulent Michel M. Eram, civilingeniør,Vejdirektoratet
Reducering af saltskader i praksis 2: Furesø Kommune (pdf)
Overgartner Christina Kastrup Madsen, skov- og
landskabsingeniør, Furesø Kommune
Reducering af saltskader i praksis 3: Københavns Kommune (pdf)
Fagansvarlig for vintertjenesten Kim N. Sørensen,
Vejservice, Københavns Kommune
Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer (pdf)
Seniorforsker Morten Ingerslev, ph.d., og
seniorkonsulent Simon Skov, biolog, Skov & Landskab, KU
Nyt om sygdomme og skadevoldere på bytræer 1: Sygdomme (pdf)
Seniorrådgiver Iben Thomsen, ph.d., Skov & Landskab, KU 
Nyt om sygdomme og skadevoldere på bytræer 2: Insekter (pdf)
seniorforsker Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU
Opbygningsbeskæring af træer (pdf)
Slotsgartner Palle Kristoffersen, ph.d.,
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Gødning af bytræer (pdf)
Adjunkt Oliver Bühler, ph.d., Skov & Landskab, KU
Årets træplantningsprojekt: M11 (pdf)
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted
Skibsted Landskabsarkitekter