Bytræseminar 2014 – Københavns Universitet

Bytræseminar 2014

Der var igen i år en flot tilslutning til Bytræseminaret med over 200 deltagere. Der var blandt andet oplæg om stormskader, sunde og syge elmetræer og de særlige udfordringer som følger med aldrende alleer.

Seminaret afholdtes som sædvanlig i samarbejde med Dansk Træplejeforening, der uddelte årets træpris til Niels Hvass på seminaret.

Oplægsholdere på Bytræseminar 2014
Stormskader i De Kongelige Slotshaver
Palle Kristoffersen, slotsgartner i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, adjung. prof., KU.
Træer og vind – belastning, tilpasning og stabilitet
Christian Nørgaard Nielsen, SkovByKon
Har elm en fremtid som bytræ?
Jelle Hiemstra, Senior Scientist, Wageningen, Applied Plant Research
De danske elmetræer
Erik Dahl Kjær, professor, IGN, KU
Elm som bytræ i 2014?
Oliver Bühler, adjunkt, IGN, KU
Børn og byens træer
Katrine Minddal
Bevaring og fornyelse af en historisk lindeallé: Balance mellem sikkerhed, æstetik og økonomi
Janus Storland Høhne, Skov- og landskabsingeniør, Sorø Kommune og
Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, IGN, KU
DNA-markører i parklind – studier i Brede Allé og andre kongelige haver
Ole Kim Hansen, lektor, IGN, KU
Nyt om sygdomme og skadevoldere på bytræer
Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, IGN, KU
Abebaner og andre ophæng i træer
Simon Skov, seniorkonsulent, IGN, KU
Registrering af bytræer – et vigtigt redskab for effektiv planlægning og forvaltning
Anders Busse Nielsen, professor, IGN, KU