Kirkegårdskonferencen 2017 – Københavns Universitet

Kirkegårdskonferencen 2017

Sammen om kirkegårdene

Samarbejde giver mulighed for at forene kræfterne, men hvordan gøres det bedst muligt? Kirkegårdskonferencen 9. marts så på rammer, muligheder og praktiske erfaringer fra forskellige typer samarbejde mellem kirkegårde. Deltagerne blev også klogere på træer til nye klimaforhold, arbejdsmiljø, design med stauder – og kommunikation med humor. Nedenfor kan du se programmet og dagens præsentationer. Næste Kirkegårdskonference afholdes den 8. marts 2018 i Nyborg.

Program for Kirkegårdskonferencen 2017 (pdf)

Præsentationer fra Kirkegårdskonferencen 2017 

Rammer for samarbejde mellem kirkegårde
Pernille Esdahl

Kirkegården arbejder også for andre
Anders Beck Larsen

Samarbejde set fra provstens synsvinkel
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Naboer hjælper hinanden med opgaver
Bjarne Rødkjær

Fælles drift af ni kirkegårde
Jens Olesen

Design af ny urneafdeling med stauder
Jane Schul

Arbejdsmiljø: Aktuelle udfordringer og mulige løsninger
Hans Hjerrild

Træer til nye klimaforhold
Palle Kristoffersen