Klimatilpasning - Den grønne by – Københavns Universitet

Klimatilpasning - Den grønne by

Altaner med grønne buske

På denne temadag i Auditoriet på Skovskolen (Københavns Universitet) satte Lulu Jacobsen fokus på hvordan vi skaber rammerne for den grønne klimatilpassede by. De indbudte oplægsholdere gav os et indblik i hvordan bynær skov, parker, regnbede og grønne overflader kan give byen den robusthed som er nødvendig i fremtiden. Orbicons og Klikovands nye analyseværktøj ”Merværdi i Klimatilpasningen” blev præsenteret og afprøvet med entusiasme i grupper bestående af studerende og fremmødte gæster fra erhvervet. 

Program fra temadagen (pdf)

Præsentationer fra dagen

Skybrudsplan for New York og grøn klimatilpasning i Singapore
Camilla Julie Hvid, Ingeniør og landskabsatkitekt, Rambøll

At bygge en by med træer, huse og mennesker
Nordhavnen

Fælledtrappen
Christian Dalsdorf, projektleder, By og Havn

Østen for vandet og vesten for vinden
Peter Raaschou-Nielsen, Associate og Senior Landscape Architect, Gehl

Den klimatilpassede by – Biotoper og vandbalance
Lærke Kit Sangill, landskabsarkitekt MDL, Vandcenter Syd

Træer som grøn infrastruktur
Martin Theill Johansen, landskabsarkitekt MDL, Milford

Intro til workshop – Merværdi i klimatilpasningsprojekter
Nina Ilona Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning og Martin Moneaux,
Gladsaxe kommune / Klikovand, sekretariatsleder

Workshop – Merværdi i klimatilpasningsprojekter
Martin Moneaux, Gladsaxe kommune, sekretariatsleder for Klikovand og
Nina Ilona Caspersen, projektleder, Lyngby-Taarbæk Forsyning