Praktiske oplysninger om åbne kurser – Københavns Universitet

IGN > Efteruddannelse & kurser > Kurser og konferencer > Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger om åbne kurser

Før du tilmelder dig et kursus, er det en god idé at læse om de praktiske forhold.  

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online til et kursus i via kursus- og konferencekalenderen eller via den alfabetiske oversigt over kurser, temadage og konferencer.  

Afmelding

Ved afmelding mellem 30 og 14 dage før kursets start betales et gebyr på 50% af kursusprisen. Hvis afmeldingen sker senere end 14 dage før kursusstart, betales hele beløbet. Efter aftale kan der dog sendes en anden deltager end den, der har meldt fra. I så fald refunderes det indbetalte beløb fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100.

Aflysning

Desværre sker det også, at vi ikke modtager tilmeldinger nok. I de tilfælde forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse kurset.  

Betaling

De angivne kursuspriser ekskl. moms. Betaling af kursusafgiften og evt. kost og logi skal først ske, når du modtager faktura fra Skov & Landskab/IGN eller vores samarbejdspartner OrgaNicer/VisitHerning.

Kursussteder

De fleste af vores kurser gennemføres på vores egne kursusfaciliteter på Frederiksberg Campus, i Nødebo eller på Eldrupgård. Kurserne kan også arrangeres lokalt rundt omkring i landet eller efter aftale med kunden.  

Yderligere oplysninger

Skriv til sl-arrangementer@ign.ku.dk eller ring til kursuskoordinatorerne Anne Nysted på tlf. 3533 1623 eller Britt Majgard på tlf. 3533 1769.