Arealanvendelse, jordobservation og bæredygtighed

Gruppen Arealanvendelse, jordobservation og bæredygtighed, forsker i komplekse sammenhænge mellem arealanvendelse, klimaændringer, og mennesker. Metodisk kombinerer vi remote sensing (satellitbilledeanalyse) med kvantitative og kvalitative metoder. 

Read more about the research group on the English website:
Land Use, Earth Observation, and Sustainability

Forskergruppeledere

Laura Vang Rasmussen
Associate Professor
lr@ign.ku.dk
35 32 58 60
Martin Rudbeck Jepsen
Associate professor
mrj@ign.ku.dk
+45  35 32 24 65