LANDSKABET OG BYERNE – parasit eller symbiose?

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBog

Byer og landskaber har altid være tæt økonomisk forbund-ne og gensidigt afhængige. Landet leverer fødevarer til by-ernes befolkning. Byer er opstået som handelspladser og udskibningshavne for landbrugets produkter tilbage fra middelalderen. Industrialiseringen har trukket arbejdskraft til byerne og har i et vist omfang tømt landdistrikterne for de funktioner, de engang havde. Danmark er et landbrugs-land, hvis vi ser på arealet. Men nu er det byerne, der skaber de fleste samfundsmæssige værdier. Centralisering af ud-dannelser og servicefunktioner medvirker til at vandringen fra land til by fortsætter i dag.
Forholdet mellem landskab og byer er under forandring: Flere og flere på landet er uafhængige af landbrug, og lever en urban livsstil med arbejde i byerne – eller måske fra hjem-met. Landet urbaniseres og byerne vil bruge landskabet på nye måder – til rekreation, energiproduktion og biodiversi-tetsreserve og som udgangspunkt for en god byudvikling. Det danske areal bliver stadig vigtigere – og mere presset – når det skal sikre forsyningssikkerhed på både fødevarer og energi. Landdistrikternes befolkning vil også have ind-flydelse på deres egen fremtid og nye steder, og nye fæl-lesskaber er under udvikling. Hvad bringer fremtiden? Sker der ændringer i kølvandet på pandemi, bredbånd og en ny opmærksomhed på hjemmearbejde?
Dette skrift præsenterer forskellige bud på samspillet mel-lem landskab og by - historisk, nutidigt og fremtidigt.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDansk Byplanlaboratorium
Antal sider55
ISBN (Elektronisk)978-87-90413-43-9
StatusUdgivet - 2023
NavnByplanhistoriske skrifter
Nummer83
ISSN0900-3274

ID: 374459698