Projekt giver ny viden om udledning af lattergas fra hot spots på markerne  

For effektivt at kontrollere fremtidig udledning af lattergas fra dansk landbrug, er vi nødt til bedre at forstå udledning fra de såkaldte hot spots. 

Sorø

Omsætning af kvælstof og den deraf følgende udledning af lattergas udgør en væsentlig del af drivhusgasudledningen fra det danske landbrug. Flere undersøgelser fokuserer på nitrat- og lattergas-dynamikker på markerne, mens udledning fra de såkaldte hot spots, som kan udgøre helt op til 15 pct. af markearealerne på Sjælland, ikke er tilstrækkeligt belyst.

Hvad er et hot spot for udledning af lattergas?

I det meste af Danmark består de øverste jordlag af istidsaflejringer og lag aflejret efter istiderne. Dette skaber lavninger af forskellig størrelse især i den østlige del af landet. Disse lavninger bliver oversvømmet 1-3 måneder om året med vand fra markerne, der bl.a. indeholder nitrat. Dette skaber såkaldte hot spots med iltfrie forhold, der øger denitrifikation, undertrykte plantevæksten og reducerer rodvæksten, som forbinder biologisk tilgængeligt nitrat i jorden med planternes nitratoptagelse.

Projektet er tværfagligt og vi samarbejder med eksperter i økosystemer, drivhusgasser, jordbund og plantefysiologi.  Vi vil bl.a. undersøge, om man kan inddrage hot spots tilhelårsbevoksede mikrohabitater, og dermed reducere udledning af lattergas og forbedre kulstofbindingen. Projektet vil tilvejebringe ny data om omfanget af lattergasudledningen og komme med løsninger på, hvordan vi kan reducere udledningerne i fremtiden.

I projektet ser vi nærmere på lattergas-udledninger - lige fra småskalafænomener ved rod-jord-grænsefladen til hele marken. Vi forsøger at belyse, hvad de bedste styringsmuligheder er for at reducere N2O-udledningen fra hot spots i Danmark.

Kontakt

Carsten W. Mueller
cm@ign.ku.dk
35 33 41 25

Deltagere i projektet

Carsten W. Mueller
Per Lennart Ambus
Bo Elberling
Kristian Thorup-Kristensen, PLEN
Yujia Liu, Ph.d.-studerende
Daniel Poultney, PostDoc

Projektet er finansieret af DFF, Grøn Omstilling

Projektperiode: 2021 til 2026