Projekt giver ny viden om udledning af lattergas fra hot spots på markerne

Fem forskningsspørgsmål til Carsten W. Mueller

Carsten W. Mueller
cm@ign.ku.dk
35 33 41 25

Hvad er det for et samfundsproblem, forskningen er med til at løse?

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres drastisk og derfor er vores arbejde afgørende for at udvikle fremtidige managementstrategier, da landbrugets bidrag til lattergasudledning er stort.

Hvad forsker du i?

Vi undersøger, hvordan plantevækst og jordens mikrobielle aktivitet fremmer udledningen af lattergas fra hot spots i det danske landbrug.

Hvad undersøger du nu for tiden?

Vi har etableret et centralt forskningsområde ved Sorø, hvor vi kan undersøge sammenhængen mellem plantevækst, jordfugtighed, gødskning og udledningen af N2O.

Hvordan undersøger du det?

Vi bruger gas- og jordmålinger til at studere, hvad der sker med nitrat i jorden og frigivelsen af N2O i vækstsæsonen. Sideløbende udvikler vi eksperimenter i laboratoriet, hvor vi kan efterligne de naturlige forhold og dermed bedre kan få indblik i produktionen af N2O i stærkt kontrollerede laboratoriemiljøer.

Hvordan kom du til at interessere dig for området?

Jeg forsker i samspillet mellem planterødder og jordens kulstoflagring. Begge dele er direkte forbundet med frigivelsen af drivhusgasser. Ud over frigivelsen af CO2 har jeg derfor også haft fokus på N2O i mit arbejde. Derfor vil vi i dette tværfaglige projekt sammen undersøge det tætte samspil mellem plantevækst, mikrobiel aktivitet og jordprocesser for at forbinde jordens organiske stof og drivhusgasemissioner.