12. marts 2020

Meteorer fra det ydre solsystem har skabt oceanerne på Jorden

JORDENS OPSTÅEN

I samarbejde med forskere fra blandt andet Kølns Universitet har geolog Kristoffer Szilas fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet bevist at Jorden er dannet ud fra endnu ukendt meteoritisk materiale, hvorimod oceanerne kommer fra det ydre solsystem. Undersøgelsen er netop offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Adjunkt Kristoffer Szilas har forsket i Grønlands geologi i hele sin karriere. Han har tilbragt 12 feltsæsoner i det sydvestlige Grønland for at indsamle nogle af verdens ældste bjergarter og dette omstændelige arbejde har nu båret frugt.

Nøglen til resultaterne var en kombination af Kristoffer Szilas omfattende samling af meget gamle bjergarter fra Grønland og hans kontakt til forskere på Kølns Universitet i Tyskland. På universitetet i Køln har de ét, af bare en håndfuld laboratorier i verden, som er i stand til at lave højpræcisionsmålinger af isotoperne af grundstoffet ruthenium.

Kristoffer Szilas
Kristoffer Szilas ved en feltlokalitet i Grønland, som muligvis udgør de absolut ældste bjergarter, der er bevaret på jorden. Det spørgsmål bliver afklaret det kommende års tid med forskningsprojektet ”The Oldest Rocks On Earth”. Foto: Tomoaki Morishita.

Meteoritter skabte jordens byggesten

Ved hjælp af disse avancerede isotopmålinger på omkring 4 milliarder år gamle grønlandske bjergarter, kunne forskerne bevise, at Jorden, efter dens dannelse, må have fået tilført materiale fra den ydre del af solsystemet, hvor der findes store mængder vand i form af kondritiske asteroider. Sådanne asteroider indeholder også organiske kemiske forbindelser, som er byggestenene til al liv på Jorden.

Det var netop den usædvanlige ruthenium isotop-signatur, som ligger til grund for den nye tolkning af jordens ophav.

Kristoffer Szilas forklarer:
Uden at blive alt for teknisk, kan man sige, at vi fandt en sammensætning af ruthenium i de gamle bjergarter i Grønland, som kun kan passe med jordens nuværende sammensætning, hvis Jorden blev tilført en bestemt type af vand- og kulstof-rige meteoritter efter dens dannelse. Det er dette sene bidrag af meteoritter, den såkaldte ’late veneer’, der har medført både oceanernes og livets byggesten”.

The Oldest Rocks On Earth

De nye opdagelser er et led i Kristoffer Szilas’ forskningsprojekt ”The Oldest Rocks On Earth”.  Næste trin bliver at måle osmium isotop-sammensætningen af de unikke prøver fra Grønland, for at bestemme deres præcise alder, samt at undersøge de magmatiske processer der gav ophav til disse bjergarter. Dette har stor betydning for vores forståelse af de tidligste geologiske processer på Jorden og den efterfølgende dannelse af kontinenterne.

Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

Læs artiklen i tidsskriftet Nature

Læs mere i Videnskab.dk

Læs mere på DR.DK