1. april 2020

Postdoc Hemin Yuan modtager stor anerkendelse for sit arbejde med kortlægning af bjergarters geofysiske egenskaber

GEOFYSIK

Geolog og postdoc Hemin Yuan har udviklet en ny metode til at bestemme bjergarters fysiske egenskaber ud fra geofysisk data. Han præsenterede sine resultater på en konference, arrangeret af Society of Exploration Geophysicists, hvor 5126 forskere fra 68 lande deltog. SEGs dommere vurderede at Hemins artikel var en af de bedste på konferencen.

Ny metode til bestemmelse af bjergarters fysiske egenskaber

Hemin Yuan
Hemin Tuan modtager stor anerkendelse fra Society of Exploration Geophysicists for sit arbejde med at bestemme bjergarters fysiske egenskaber.

Hemin Yuan er geofysiker og postdoc på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Univeristet. Hans forskning fokuserer primært på ’rock physics’, GPR, time-lapse-inversion og joint inversion. Han har en Ph.d-grad fra University of Houston og har erfaring fra forskningsenheder i både Kina, USA og Danmark.

Hemin deltog med sin artikel på SEGs konference, og den blev vurderet blandt de 25 bedste artikler ud af 1077. Dommerne fandt artiklen interessant, fordi projektet kombinerer akustiske og elektromagnetiske målinger til at bestemme de fysiske egenskaber for kridt.

Forskningsprojektet fokuserer ikke kun på at bestemme konsolideringsgraden af kalken, men det estimerer også porøsiteten og mætningsgraden af kridten. Metoden kan udvides og anvendes til overfladerefleksions-seismik og georadar, for at kortlægge porøsitet og vandindhold, hvilket kan spare mange tidskrævende målinger i et laboratorium.

Kortlægning af kalks fysiske egenskaber

Hemin Yuans forskning handler om at karakterisere kalk ud fra dets akustiske og elektromagnetiske (EM) egenskaber. Specifikt måler han akustiske P-bølgehastigheder og georadar-data imellem forskellige boringer i overfladenært kridt. Det at kombinere akustiske- og EM bjergartsfysik-modeller til samlet at karakterisere konsolideringsgraden er nyt. Der udvikles to bjergarts-fysikskabeloner, der kan kombineres for samtidigt at bestemme porøsiteten og mætningsgraden af kalken. 
                       
Hemin Yuans forskning integrerer altså to fundamentale geofysiske egenskaber – akustik og elektromagnetiske – og han forklarer:

”Disse fysiske egenskaber er noget alle kender til. Når vi snakker, kan vores stemmer blive hørt af andre, fordi akustiske (lyd) bølger bevæger sig igennem luften. Vi kan ringe og modtage opkald på vores mobiltelefoner fordi den kan sende og modtage elektromagnetiske bølger. Udbredelsen af akustiske og elektromagnetiske bølger i bjergarter er afhængig af de samme geologiske egenskaber og de kan komplimentere og begrænse hinanden. Denne metode kan anvendes til at estimere porositet og vandindhold i undergrunden. Derudover kan metoden udvides til at estimere andre egenskaber f.eks. indholdet af ler i kalken."

Den metode, som Hemin Yuan anvender, gør det muligt at bestemme og kortlægge vandindholdet i kalken og endda også indholdet af ler, ud fra refleksions seismiske og georadar målinger. Med denne metode kan man spare mange timers laboratoriearbejde.

Om Society of Exploration Geophysicists

Society of Exploration Geophysicists er en global nonprofit organisation, som har til formål at forbinde forskere indenfor området geofysisk. Den blev grundlagt i 1930 og deler informationer, værktøjer og ressourcer, der er afgørende for at fremme videnskaben om efterforskningsgeofysik, fremme fælles videnskabelige interesser, støtte humanitær indsats og fremskynde geofysisk innovation.