1. november 2021

Samarbejde med frivillige: Man når langt med kaffe, tillid og anerkendelse

FRIVILLIGHED

Ejerskab og lokal sammenhængskraft er vigtig gevinster, når frivillige involveres i forvaltningen af natur og grønne områder. Forudsætningen er i høj grad, at samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt for de frivilliges særlige bidrag, viser forskning fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Købehavns Universitet.

Undervejs i projektet har vi set mange forskellige måder at engagere sig på som frivillig: Ejerforeninger, der bygger naturlegepladser. Skoleklasser, der varetager naturpleje på Natura 2000-områder. Mountainbikere, der etablerer spor i skoven og samtidig passer på skovdigerne, og mange forskellige former for græsningslaug. Foto: Sandra Gentin.

Det er hverken billigere eller hurtigere at involvere frivillige i forvaltningen af natur og grønne områder – men det giver gevinster i forhold til ejerskab og lokal sammenhængskraft. Derfor har forskere fra IGN i projektet ’Frivillige viser vej’ undersøgt, hvordan man skaber grundlaget for et vellykket samarbejde med grønne frivillige, og er nu klar med anbefalinger.

Tillid og anerkendelse som grundelementer

Tillid og anerkendelse er vigtige grundelementer – sammen med rigeligt med kaffe, fremhæver projektleder Sandra Gentin fra Sektion for land-skabsarkitektur og planlægning.

”Anbefalingerne kan måske synes lidt banale, men vores resultater viser, at det som oftest er med afsæt i disse punkter, det gode samarbejde starter. Samtidig ser vi, at uoverensstemmelser mellem forvaltningen og grønne frivillige ofte udspringer af, at de frivillige ikke anerkendes for deres engagement og lokalkendskab. Det gode samarbejde forudsætter med andre ord anerkendelse, ligeværdighed, dialog og tillid,” siger Sandra Gentin.

Anbefalinger til samarbejde med grønne frivillige

  • Vær ikke nærig med kaffe, ostemadder og småkager. Det skal til. Det fungerer bedst, hvis der ikke hver gang skal laves særskilte aftaler og budgetter til det, men at der bare er midler til det.
  • Husk at anerkende de frivillige og borgernes indsats i den kommunikation, I laver – både eksternt og internt i kommunen.
  • Mød de grønne frivillige, hvor de er. Hop i bilen med gummistøvler på og gå en tur sammen med de frivillige i det område eller på det areal, de gerne vil engagere sig i.
  • Lyt til de grønne frivilliges historier og beskrivelser af lokale normer, værdier og kultur og brug det, når I skal lave nye projekter eller evaluere tidligere initiativer.
  • Del ud af dine egne erfaringer og viden og gå til de grønne frivillige med åbenhed og nysgerrighed. Tal dig ind som én, der også elsker den lokale natur.
  • Tag udgangspunktet i situationen og involver relevante interessenter i projektet/opgaven, uagtet om de er frivillige eller løst tilknyttede engagerede borgere.

Kilde: Frivillige viser vej: Casestudie om frivillige i naturforvaltningen

Er først og fremmest relationsarbejde

Forskerne peger også på en række veje til nå det gode samarbejde. For eksempel nytter det ikke noget først at begynde at opdyrke relationerne, når man har ’brug’ for de frivillige. Alt arbejde med grønne frivillige er først og fremmest relationsarbejde, og derfor er et løbende og dialogbaseret samarbejde nøglen til succes. Det kan bl.a. ske ved at give de frivillige få, faste kontaktpersoner i kommunen, som kan være deres hjælpere og vejvisere internt i organisationen, og som de opbygge tillid til over tid.

Fokusér på det særegne

Desuden er det bedste udgangspunkt for samarbejde at fokusere på det særegne, frivilligheden bidrager med, frem for at tænke på de frivillige som en (ren) ressource.

”Derfor er det bl.a. en god idé at arbejde for, at det fra borgmester til gartner anerkendes, at de frivilliges bidrag ikke skal gøres op i besparelser og mandetimer, men i ejerskab og lokal sammenhængskraft,” opsummerer Sandra Gentin.

Om projektet

Forskningsprojektet ”Frivillige viser vej” er gennemført af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med konsulentbureauet Ingerfair og finansieret af udlodningsmidler til friluftslivet via Friluftsrådet.

Læs mere

Frivillige viser vej: Casestudie om frivillige i naturforvaltningen / S. Gentin, J.B. Hunt & L.B. Herslund / IGN Rapport, september 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Frivillige viser vej – Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse om grønne frivillige i natur- og parkforvaltning / S. Gentin, J.B. Hunt & L.B. Herslund / IGN Rapport, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.