22. april 2022

Studerende viser, at kystsikring er mere end mure og diger

LANDSKABSARKITEKTUR

Som mange kystbyer er Nykøbing Falster i fare for oversvømmelser. En gruppe landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet giver deres bud på, hvordan kommunen kan forebygge skader ved at indrette byens uderum anderledes – som kystsikring med flere funktioner. Forslagene udstilles nu på havnen og indgår i kommunens borgerinddragelse.

Kystsikring i Nykøbing F: Et af de studerendes projekter foreslår at indrette en del af havnearealet som en bred strand, der kan tåle oversvømmelse og samtidig har stor rekreativ værdi alle de mange dage med rolige vande.

Byen som en del af landskabet

Købstaden Nykøbing ligger udsat i forhold til havvandsstigninger og stormfloder og har brug for kystsikring. En gruppe landskabsarkitektstuderende fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning har arbejdet med at finde løsninger, der samtidig tilfører byen nye kvaliteter, vejledt af bl.a. Ellen Braae, landskabsarkitekt og professor i landskabsarkitektur:

”Det store spørgsmål er, hvordan vi klimasikrer på en klog måde. Hvis vi vælger udelukkende at møde udfordringen med tekniske løsninger, så får vi kun tekniske løsninger. Set i forhold til den samfundsmæssige investering er det vigtigt at flette kystsikringen tæt sammen med nogle af de mange aspekter, der karakteriserer mødet mellem vand og land. Det er en kompleks opgave med mange facetter, hvor vi grundlæggende er nødt til at forstå byerne som bebyggede landskaber, der er en del af naturen. Det er netop dette blik, som danner afsæt for de studerendes arbejde med opgaven, ” fortæller Ellen Braae.

Tilføre nye kvaliteter

På kurset Urbanism Studio har de 46 studerende udviklet otte forslag til, hvordan havnen i Nykøbing Falster kan tilpasses til at modstå oversvømmelser. Forslagene kredser om temaerne vandet og byen, det grønne og kulturhistorien. Flere af projekterne arbejder med løsninger, hvor et højvandsdige oplevet fra landsiden umærkbart hæver sig op og på toppen har en promenade med udsigt over vandet.

Et forslag lægger op til at indrette noget af havneområdet som en bred strand, der er mindre sårbar end bygninger og belægninger og samtidig har stor rekreativ værdi. Andre har udformet kystsikringen som en slags byparker, hvor de lejlighedsvise oversvømmelser udgør en ekstra oplevelse, der synliggør naturens processer. Det kan lade sig gøre ved systematisk at styre vandets vej ind i landet.

Indspil til borgerinddragelsen

Projekterne kommer til at indgå i kommunens borgerinddragelsen, fortæller landskabsarkitekt og adjunkt Anna Aslaug Lund.

”Forslagene er udtryk for de studerendes visioner. Ikke alt kan overføres 100 procent til virkeligheden, men forslagene danner en slags idékatalog, der kan være afsæt for diskussioner om fremtidens Nykøbing. I dialogen med borgerne kan projekterne være med til at vise, hvordan kystsikringen konkret kan se ud og bidrage med andre kvaliteter end bare at beskytte mod oversvømmelser, f.eks. øget biodiversitet og rekreative muligheder. Samtidig er det nok en fordel for debatten, at forslagene kommer udefra, så kommunen ikke bliver taget til indtægt for ideerne,” siger Anna Aslaug Lund, der har været med til at tilrettelægge kurset og vejlede de studerende.

Kystsikring kan også være med til at styrke biodiversiteten. Kollage fra et af de studerendes forslag.

Forslagene udstilles

De otte studenterprojekter vises på udstillingen Nykøbing Falster og vandet, der kan ses i Kartoffelladen, Fejøgade 2 på havnen i Nykøbing. Udstillingen åbner søndag den 24. april og kan ses august måned ud. I samme lokaler holdes de næste måneder to borgermøder om klimatilpasning, hvor projekterne indgår.

De studerende har arbejdet med projekterne i to måneder i vinteren 2021-2022 vejledt af Ellen Braae og Anna Aslaug Lund fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning sammen med arkitekt Sofie Yde og landskabsarkitekt Kris Nilsson.