13. juni 2023

Nyt forskningscenter undersøger, hvordan vådområder kan reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren

KLIMA

Det nye forskningscenter - Global Wetland Center skal over de næste seks år bidrage til at bekæmpe klimaforandringer og opbygge mere viden om, hvordan vådområder rundt om i Verden kan reducere udledningen og øge optagelsen af drivhusgasser. Centret er støttet af Novo Nordisk Fonden med 60 millioner kroner.

Vådområde med risdyrkning, Ghana
Vådområde med risdyrkning i Ghana. Foto IGN, Bo Elberling.

Det er forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sammen med Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, DHI A/S og GEUS der over de næste år vil dele deres erfaringer og forskning inden for biogeokemisk- og hydrologisk modellering, satellitdata, kunstig intelligens og afhjælpning af klimaforandringer. De fire parter vil sammen skabe større viden om, hvordan vådområder bedst kan bringes i spil i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

Centerets arbejde vil føre til konkrete anbefalinger til de politiske beslutningstagere i FN’s miljøprogram UNEP, så lande i hele Verden kan få hjælp til at nå deres klimamål.

Hvorfor er vådområder interessante i et klimaperspektiv?

Vådområder udgør kun en mindre del af det totale landareal på Jorden, men de er vigtige hotspots for optagelse og frigivelse af adskillige drivhusgaser. Gennem mange år er vådområder blevet drænet, f.eks. til landbrug. Det har resulteret i, at det opsamlede kulstof bliver nedbrudt og frigivet som CO2. Når man igen vådlægger områderne reduceres udledningen af CO2, men samtidig øges udledningen af metan og lattergas, to mere potente drivhusgasser.

Måling af drivhusgasudledning med automatiserede kamre, Danmark

Måling af drivhusgasudledning i Danmark, Foto IGN, Bo Elberling.

”For at forstå samspillet mellem hydrologi og biogeokemi i vådområderne på globalt plan vil vi i Global Wetland Center udvikle modelværktøjer der kombinere feltobservationer, eksperimenter, satellitbaserede observationer og teknologier baseret på kunstig intelligens. De nye modeller skal give vigtige oplysninger om drivhusgasbalancen og hjælpe til at udvikle forvaltningsstrategier, der kan reducere udledningen og understøtte et globalt skift i retning af klimaneutralitet, fortæller Guy Schurgers fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU og leder af centret.

I 2020 modtog forskere fra IGN bevillinger til følgende centre fra Novo Nordisk Foundation Challenge Programme:

Silva Nova – Restoring soil biology and soil functions to gain multiple benefits in new forests

OxyMiST - Oxygen Constraints on Microbial Secretomes during Plant Cell Wall Turnover

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Programmet er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Kontakt

Guy Schurgers
Lektor og centerleder
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
35337692
gusc@ign.ku.dk

Anette Bill-Jessen
Kommunikationsmedarbejder
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
9351 1370
anbj@ign.ku.dk

Emner