29. juni 2023

Verdens Arkitekturkongres i København: Forskere fra Københavns Universitet deltager med oplæg og rundvisninger

Arkitekturkongres 2023

Forskere fra sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet deltager på Verdens Arkitekturkongres 2023, der i år finder sted i København.

Cykelbro i København
Foto: Rasmus Hjortshøj

Fra 2. til 6. juli samler arkitekter, byplanlæggere, studerende og interessenter fra hele verden til at udforske de nyeste tendenser og innovationer inden for arkitektur.

Forskere fra KU fortælle om den nyeste forskning inden for områder som klimatilpasning, fremme af social sammenhængskraft i boligområder, designprocesser, Natur, sundhed og design, inklusion og diversitet mm. Deltagere har mulighed for at deltage i debatter, komme på udflugter og udveksle idéer.

Oplæg, events og udflugter 

 

Natur-baserede løsninger anvendes i kystlandskabsdesign til klimatilpasning og tilbyder rekreation og biodiversitet. Perspektiverne på natur i disse projekter påvirker både økologien og menneskets oplevelse af naturen. Klitlandskaber og sandbakker er dynamiske og afslører forbindelsen mellem menneskelig handling og naturlige processer.

Gennem syv internationale case-studier undersøger forskeren forskellige naturperspektiver i klimatilpassede kystlandskaber med fokus på klitlandskaber og sandbakker. Fem økologiske og arkitektoniske praksisser foreslås, herunder strømninger, dynamisk forandring og brug af kystvegetation. 

Session: Science Track - Design for Climate Adaptation: Adaptation Through Nature-Based Solutions

Tirsdag. 4 juli kl. 13:30 i lokale B3 M9-10.

 

 

Mange byer får ofte oversvømmelser på grund af meget regn og for mange bygninger. En stormvandspark er en smart måde at hjælpe med at undgå oversvømmelser og styre regnvand bedre. I dette oplæg fortæller forskerne om en bestemt stormvandspark i Nanjing i det sydlige Kina. Om, hvordan man kan bruge forskellige metoder til at reducere oversvømmelser, som for eksempel at bygge på en måde, så vandet kan blive i jorden i stedet for at løbe væk.

Disse metoder virker godt i forhold til at mindske oversvømmelser i små regnskyl og det hjælper at have et særligt bassin til at holde på vandet og forsinke, hvor hurtigt det løber væk. Dette kan hjælpe byer med at træffe beslutninger om, hvordan de bedst kan håndtere regnvand og undgå oversvømmelser.

Session: Adaptation through nature-based solutions

Onsdag 5 juli kl. 16:03-16:20 i lokale B5 M1-2.

 

 

Sociale boligbyggerier

I Danmark diskuteres sociale boligbyggerier, hvor politikere vil forbedre nedslidte kvarterer for at øge sikkerheden og fællesskab. Samtidig skal der tages hånd om miljømæssige udfordringer som regnvandshåndtering og bevarelse af biodiversitet.

Dette oplæg ser på FN's mål nummer 11 og 15 og med udgangspunkt Hørgaarden i København. Hørgaarden renoveres for at implementere naturbaserede løsninger til klimatilpasning og ændre den negative opfattelse af kvarteret. Beboerne er involveret i designprocessen for at skabe inkluderende klimatilpasning. Og resultaterne viser, at beboerne værdsætter fællesskab i grønne områder.

Disse fund bruges til at planlægge regnvandshåndtering og skabe rum, der støtter social værdi og biodiversitet. Casen med Hørgaarden viser potentialet i naturbaserede løsninger og vigtigheden af sociale, økologiske og teknologiske processer for byens klimatilpasning.

Session: Science Track - Design for Resilient Communities: People as Partners

Tirsdag 4 juli kl. 8.39-8.49 i lokale B4 M1-2


Hvordan kan vi inddrage børn og unge

Hvordan kan vi inddrage børn og unge i designet af deres hverdagsmiljø på en meningsfuld måde? Udfordringer opstår, når vi skal omsætte deres ideer til konkrete rum. Vi fortæller om samarbejdet med børn med udgangspunkt i boligområdet Hørgaarden, København. Her testede vi en metode, hvor børnene deltog i workshops og bidrog til design og konstruktion af møbler til byrummet. Målet var at give dem en følelse af ejerskab og vise, at deres deltagelse betyder noget. Vi følger op med spørgeskemaer og interviews for at evaluere projektet.

Session: Common Science Track - Design for Resilient Communities: People as Partners

Tirsdag 4 juli kl. 10.58-11.08 i lokale B4 M1-2

 

 

Irlands ambassade inviterer dig til et spændende arrangement

"Fælles Rum: En samtale om mangfoldighed og inklusion i arkitektur og design mellem Irland og Danmark"

Tirsdag d. 4. juli 2023 kl. 17:00-19:00 vil der være en paneldebat på øverste etage af North Atlantic House på Strandgade 91, 1401 København K. Deltagerne i panelet vil omfatte:

  • Ronan Phelan, Administrerende direktør, Scott Tallon Walker
  • Ciaran Cuffe, MEP (Det Grønne Parti); arkitekt og byplanlægger
  • Svava Riesto, Lektor og Leder af Forskningsgruppen for Landskabsarkitektur og Byhistorie ved Københavns Universitet

Moderatoren for debatten vil være Sandra O'Connell, Direktør for Arkitektur og Kommunikation ved Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI).

Efter debatten inviteres du til en hyggelig reception, hvor der er mulighed for at netværke. Der vil også være en spændende udstilling, der markerer 60-års jubilæet for Kilkenny Design Workshops og deres historiske forbindelser til Norden. Udstillingen vil blive præsenteret af Tom Watts fra Design and Crafts Council of Ireland, som også er medlem af BEDA.

Session: Common Space: An Irish-Danish Conversation on Diversity and Inclusivity in Architecture and Design

Tirsdag 4 juli kl. 17.00-19.00 i North Atlantic House (top floor), Strandgade 91, 1401 Copenhagen

 

 

Kom med på en rundvisning i Sundholmen-kvarteret og oplev otte urbane designprojekter, skabt af landskabsarkitektur-studerende fra Københavns Universitet.

Sundholmen er hjemsted for en stor del af Københavns udsatte befolkning. I dette projekt har vi fokuseret på inklusion og tilgængelighed ved at skabe rolige områder, identitet og offentlige mødesteder.

På turen vil vi præsentere vores studieforløb og resultaterne af vores projekter. Vi vil også diskutere, hvordan designuddannelsen kan engagere sig i lokalområder og sociale problemstillinger, og hvilke etiske overvejelser der er gjort.

Tilmelding via: https://science.nemtilmeld.dk/1730/

 

 

Anne Magrethe Wagner er moderator på eventet Green and Thriving Public Spaces.

I mange byer i Europa og andre steder i verden er der en bevægelse i gang, hvor man ændrer kvarterer og skaber nye grønne områder, legepladser og terrasser. Man gør det ved at tage plads fra bilerne og give den tilbage til mennesket. På den måde kan lokale butikker trives, og lokalsamfundene, især familier og børn, kan nyde godt af et miljø, der er mere klimaresistent og mindre forurenet.

Under UIA-kongressen samler C40 Cities repræsentanter fra byer, akademikere, den private sektor, ungdomsgrupper og meget mere til et 2-timers arrangement, hvor vi dykker ned i vigtige bytemaer og ser på, hvordan vi kan designe offentlige rum, der skaber grønne kvarterer. Arrangementet vil behandle emner som:

  • Design af børnevenlige byer
  • Midlertidig brug af ikke-udnyttede områder til fællesskaber og kulturelle initiativer
  • Fra biler til mennesker og natur

Arrangementet finder sted i ‘Spor 10-Green & Thriving Neighbourhoods community Hub’, som er en inspirerende del af et nyt byfornyelsesprojekt i København.

Arrangementet vil foregå på engelsk og er gratis.

Tilmelding via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_DR5dXedslZ66_PlE9o6PvzhWs1mJImLX02jm7nNVobbK9A/viewform

 

 

Vi skal på en tur til Strandskoven i Køge Bugt, som er et naturprojekt fra 1980, der beskytter kystområdet mod oversvømmelser. Det er et af de få steder i Danmark, hvor man har lavet et naturligt landskab for at tilpasse sig klimaforandringerne. Strandskoven er syv kilometer lang og var engang den største beskyttelse af sin slags i Nordeuropa.

I dag bruger vi det som et sted, hvor man kan hygge sig og være tæt på naturen. Vi skal også besøge en udstilling og være med til en debat om naturprojekter og kystområder på CAFx i centrum af København.

Tilmelding og program: https://science.nemtilmeld.dk/1657/

 

 

Efter Anden Verdenskrig blev der i Nordeuropa bygget mange åbne og grønne områder. Disse områder var for offentligheden og blev skabt af folket selv. De er stadig vigtige i dag og minder os om dengang, hvor velfærden var i fokus. Men værdierne og behovene er ændret siden da.

Denne session handler om, hvordan disse grønne områder har udviklet sig over tid og om, hvordan de passer til vores behov i dag. Forskere fra Danmark, Sverige og Schweiz vil tale om udfordringerne og mulighederne ved at bevare og tilpasse disse vigtige områder, som er en del af vores kulturarv.

Session: changing welfare landscapes in the nordic world.

Mandag d. 3 juli kl. 11:15 til 12:15 i Bella Center

 

 

The Arboretum is a full-scale out-of-doors HDLA [health design in landscape architecture] laboratory, consisting of three projects:

Nacadia® therapy garden, where individuals suffering from stress related illnesses are offered nature-based therapy
Octovia® health forest, where visitors are offered mentally restorative nature experiences which promote good mental health
Move Green, where people with mobility disabilities and others are offered nature-based experiences and activities that promote mental, physical and social health

https://uia2023cph.org/tours/bevica-arboretum-nature-health-design-laboratory/

 

Første nordiske kongres

Den Internationale Arkitektunion, UIA, afholder hvert tredje år en verdenskongres for arkitekter. Verdenskongressen i 2023 finder sted i København og det er første gang, det afholdes i et nordisk land.

Byer der tidligere har været værter for UIA er bl.a. Rio i 2021, Seoul i 2017, Durban i 2014 og Tokyo i 2011.

Læs mere på UIAs hjemmeside

Emner

Læs også