Kort over IGNs Langsigtede feltforsøg

Link til kortet over IGNs Langsigtede feltforsøg

I kortet over IGNs Langsigtede feltforsøg finder du nemt information om, hvor i Danmark forsøgene er placeret , og hvad de indeholder.

Kortet over IGNs Langsigtede feltforsøg indeholder information om, hvor i Danmark forsøgene er placeret , og hvad de indeholder. Du kan søge på forsøgsnavn, distrikt, skov, træart, alder og status. Kortet kan bruges af ejere og forvaltere, samarbejdspartnere, studerende, forskere samt andre med interesse for skov.

Du kan også markere et område på kortet og ved et klik afgrænse søgningen, så de tilknyttes det markerede område. Ved at venstreklikke på et forsøg vises en række oplysninger, herunder IGN-kontaktperson for det respektive forsøg. Ønsker du koordinater for et feltforsøg til brug for egne kortsystemer, kan du henvende dig til kontaktpersonen – helst per mail.

Ønsker du en uddybende beskrivelse, kan du klikke på prikken i boksen "Langsigtede Feltforsøg" og trykke på "I" øverst på denne side.

Der rettes en stor tak til Godfred Birkedal Hartmanns Familie- og Forskningsfond (www.gbhf.dk), som økonomisk har støttet projektet om udviklingen af kort og formidlingen.

Lang tradition for at etablere og drive langsigtede feltforsøg

Forsøg DØ, Oreby, Storskov med 107-årig tyrkisk bøg og H. C. Kromann (Foto BJ)

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har en lang tradition for at etablere og drive langsigtede feltforsøg. Disse feltforsøg er en meget vigtig kilde til viden og grundlaget for en lang række forskningsprojekter samt undervisning og formidling til praksis og studerende og et bidrag til den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Forsøgene er pt. særligt knyttet til sektion for Skov, Natur og Biomasse og udgør en unik forskningsinfrastruktur med såvel de konkrete forsøgsarealer som de data, der ofte er indsamlet over lange perioder. Desuden bidrager feltforsøg med data og viden for mange relaterede projekter både internt og eksternt.

Status er i dag, at der er omkring 450 eksisterende forsøg. De omfatter omkring 150 bevoksningspleje- og naturnære forsøg. Dertil kommer flere hundrede proveniensforsøg anvendt til skovbrug og pyntegrønt samt klon- og afkomsforsøg.

Der indgår også forsøg relateret til biodiversitet, skovdyrkningssystemer, stofkredsløb, økosystemer, klimamanipulation osv. Flere af forsøgene indgår i nationale og internationale netværk med lignende forsøg som f.eks. ANAEE, LTER og Noltfox.