Rammeaftale med Miljøministeriet

Københavns Universitet har indgået en rammeaftale med Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalen omfatter en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for fagområderne skov og landskab. Ramme- og ydelsesaftalerne er 4-årige med årlig rul, og herunder ligger arbejdsprogrammerne, der årligt opdateres. Arbejdsprogrammet beskriver de konkrete opgaver og projekter, som forventes igangsat og/eller gennemført det først kommende år.

Opgaverne løses hovedsageligt i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). Der er fra 2018 lavet nye ydelsesaftaler for hhv. fagområderne skov og landskab (IGN) og for Ressource- og samfundsøkonomi (IFRO).

Links til aftalerne nedenfor:

KU Rammeaftale 2023-2026

KU Skov og landskab Ydelsesaftale 2023-2026

KU Skov og landskab arbejdsprogram 2023

For tidligere kontrakter henvises der til Miljøministeriet eller man er velkommen til at kontakt Tania Fredborg Nielsen.