Rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Københavns Universitet har indgået en rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalen omfatter en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for fagområderne skov og landskab. Ramme- og ydelsesaftalerne er 4-årige med årlig rul, og herunder ligger arbejdsprogrammerne, der årligt opdateres. Arbejdsprogrammet beskriver de konkrete opgaver og projekter, som forventes igangsat og/eller gennemført det først kommende år.

Opgaverne løses hovedsageligt i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). Der er fra 2018 lavet nye ydelsesaftaler for hhv. fagområderne skov og landskab (IGN) og for Ressource- og samfundsøkonomi (IFRO).

Links til aftalerne nedenfor:

KU Rammeaftale 2018-2021

KU Skov og landskab Ydelsesaftale 2020-2023

KU Skov og landskab arbejdsprogram 2020

For tidligere kontrakter henvises der til MFVM hjemmeside eller man er velkommen til at kontakt Vivian Kvist Johannsen.

Kontakt

Sektionsleder Vivian Kvist Johannsen
Sektionsleder Henrik Vejre