Bøgens sundhed

Bøg har ikke væsentlige sundhedsproblemer i Danmark, selvom tørke i vækstsæsonen kan give anledning til svækkelser, især af ældre bøge.

Bøg (Fagus silvatica) er Danmarks nationaltræ og det vigtigste løvtræ i dansk skovbrug. Bøg er naturligt hjemmehørende i Danmark og regnes som robust og godt tilpasset danske forhold.

Tørkeskader i bøgBøgens sundhed er mest påvirket af naturlige faktorer som frugtsætning og klima (især nedbør og vind) og lokale vækstforhold, herunder jordbund, skovdyrkning og skadedyr.

Tørkeskader i 2008 viste sig som visne blade i eksponerede rande af bøgebevoksninger. Muligvis forudgående rodskader fra høj vandstand i jorden som følge af det meget nedbørsrige år 2007.

Den langsigtede overvågning af bøgens sundhed i Danmark gennem mere end 30 år viser, at:

  • bøgens sundhed var dårligst i 1990’erne,
  • bøgens sundhedstilstand har generelt været tilfredsstillende efter 2000, trods problemer i ældre bevoksninger,
  • bøgens sundhed kan påvirkes stærkt af tørke,
  • bøgens bladmængde kan afhænge af frugtsætning (olden),
  • yngre bøge (< 70 år) har mindre bladtab end ældre bøge, som også har sværere ved at komme sig efter svækkelser,
  • bøgens sundhed er sjældent væsentligt påvirket af insekter og svampe.

Graf over bøgens sundhed

Gennemsnitligt bladtab for bøg og andel skadede træer, dvs. med bladtab på mindst 30%. Jo større bladtab og jo flere skadede bøge, des dårligere sundhedstilstand. Bøgen var mest skadet i 1995, som var et år med stor oldensætning midt i en periode med tørre somre. Andre oldenår er 1989, 1992, 1993, 1998, 2002, 2006, og 1998 havde desuden et angreb af bøgelopper. I 1991 gav en kraftig storm sidst i maj skader på bøgenes kroner. Den væsentligste faktor for bladtab i bøg er tørke i vækstsæsonen. I det meste af Europa havde tørken og heden i 2003 havde alvorlige konsekvenser for mange træarter, herunder bøg, hvilket slår igennem året efter, men Danmark blev ikke ramt af denne begivenhed.